Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Par Latvijas purvu atjaunošanas pieredzi konferencē Vācijā

2019.  gada 26. septembrī Paderbornā Vācijā notika LIFE Egge-Moore noslēguma konference. Konferences programma sniedza vērtīgu informāciju par purvu atjaunošanas pieredzi Vācijā un tur noritošo LIFE projektu pieredzi: “Atlantic region DE – The exemplary implementation of the EU 2020 target with a focus on oligotrophic habitats on sand in the Atlantic region of Germany” (LIFE15 IPE/DE/000007), “Hannoversche Moorgeest … Lasīt vairāk

Starptautiskā konferencē par kaļķainu zāļu purvu attīstības pētījumu

No 2019. gada 2. līdz 7. septembrim Spānijas galvaspilsētā Madridē norisinājās Eiropas Veģetācijas izpētes sadarbības tīkla (European Vegetation Survey) 28. konference. Tās tēma bija veltīta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu izvērtējumam un aizsardzībai, veģetācijas dinamikas pētījumiem un biotopu atjaunošanai. Programma ietvēra 66 mutiskās prezentācijas un 71 stenda ziņojumu, ar kuriem var iepazīties konferences mājas lapā. Viena no … Lasīt vairāk

Pieredzes apmaiņa ar Čehijas purvu ekosistēmu atjaunotājiem

2019. gada 9.–11. septembrī Latvijā viesojās LIFE FOR MIRES projekta pārstāvji no Čehijas, iepazīstot LIFE Peat Restore projekta komandas pieredzi purvu atjaunošanā Latvijā. Nesen uzsāktais LIFE FOR MIRES projekts jeb pilnā nosaukumā “Pārrobežu sadarbība purvu atjaunošanā bioloģiskajai daudzveidībai un hidroloģiskā režīma atjaunošanai ainavas līmenī Šumavā un Bavārijas mežā” (2018–2024) tiek īstenots Šumavas Nacionālajā parkā Čehijā un otrpus … Lasīt vairāk

LIFE Peat Restore rezultāti pielietoti Latvijā līdz šim neizmantotas SEG emisiju novērtēšanas metodikas attīstībā

Vides risinājuma institūts (VRI) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi īstenoja Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Attālajā izpētē balstītas SEG monitoringa metodikas izstrāde purviem”. Projektā novērtēts teorētiskais siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjoms purvos, izmantojot detalizētus attālās izpētes datus un GEST metodi. Ar projekta rezultātiem interesenti varēja iepazīties VRI rīkotajā seminārā “Siltumnīcefekta gāzu (SEG) novērtēšanas metodes … Lasīt vairāk

LIFE Peat Restore projekts Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes nesen publicētā ziņojuma kontekstā

Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (Intergovernmental Panel of Climate Change jeb IPCC) nesen publicējusi ziņojumu par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām, ko rada sauszemes ekosistēmas, zemes lietojums un ilgtspējīga zemes apsaimniekošana saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu mazināšanu, zemes degradāciju un pārtikas drošību. Secinājumi un ieteikumi politikas veidotājiem saskan ar LIFE Peat Restore projekta mērķiem … Lasīt vairāk

Īstenots ikgadējais veģetācijas monitorings

2019. gada augustā atkārtoti veikts veģetācijas monitorings visās trijās LIFE Peat Restore projekta teritorijās Latvijā – dabas parkā “Engures ezers” un dabas liegumos “Augstroze” un “Baltezera purvs”. Monitorings uzsākts 2018. gadā. Katrā teritorijā ierīkoti 3–4 lieli pastāvīgi parauglaukumi, kuru izmērs ir 10 x 10 m, savukārt katra lielā parauglaukuma iekšienē ir deviņi vienu kvadrātmetru lieli laukumiņi. Dabas parkā … Lasīt vairāk

Līdz oktobra sākumam vēl var pagūt Latvijā apskatīt ceļojošo fotoizstādi

Starptautiskā ceļojošā fotoizstāde “Purvu atjaunošana – ieguldījums klimata pārmaiņu mazināšanā” vēl tikai neilgu laiku būs apskatāma Latvijā. Līdz septembra beigām piecu valstu purvu pētnieku un fotogrāfu skatījumu uz Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Vācijas purviem var aplūkot Jūrmalā un Dundagā. Jūrmalā izstāde viesosies no 20. augusta līdz 11. septembrim Zaļās atmodas muzejā Pils ielā 1 (Dubultos). Savukārt … Lasīt vairāk

Projekta Latvijas un Lietuvas komanda pārstāvēta starptautiskā sūnu izpētes konferencē Spānijā

2019. gada 9. līdz 12. jūlijā Madridē, Spānijā, norisinājās IAB (International Association of Bryologists jeb Starptautiskā briologu biedrība), iMOSS (International Molecular Moss Science Society jeb Starptautiskā sūnu molekulārās zinātnes biedrība) un SEB (Spanish Bryological Association (Sociedad Española de Briología) jeb Spānijas sūnu biedrība) organizēta konference. Pasākums norisinājās Madrides Karaliskajā botāniskajā dārzā, un to apmeklēja aptuveni … Lasīt vairāk

Noris aktīvs filmēšanas darbs

2019. gada vasarā turpinās LIFE Peat Restore projektā paredzēto filmu uzņemšana. Filmēšana uzsākta jau 2017. gadā Polijā, pēc tam filmēšana notikusi Lietuvā un Latvijā. Šogad filmas uzņemšanas komanda turpina aktīvi darboties. Par filmu sagatavošanu projektā ir atbildīgs projekta partneris “ELM Media”, taču vairāk vai mazāk procesā tiek iesaistīti arī pārējie projekta partneri, sniedzot konsultācijas, iesakot piemērotas … Lasīt vairāk

Apstiprināts Baltezera purva dabas aizsardzības plāns

2019. gada 6. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ar rīkojumu apstiprinājis LIFE Peat Restore projekta izstrādāto dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Baltezera purvs”. Plāns izstrādāts laika periodam no 2019. līdz 2030. gadam un iever gan ilgtermiņa, gan īstermiņa mērķus teritorijas dabas vērtību saglabāšanai un stāvokļa uzlabošanai. Plāna ietvaros veikta teritorijas izpēte – sugu, biotopu un grāvju … Lasīt vairāk