Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Pieredzes apmaiņa ar Čehijas purvu ekosistēmu atjaunotājiem

2019. gada 9.–11. septembrī Latvijā viesojās LIFE FOR MIRES projekta pārstāvji no Čehijas, iepazīstot LIFE Peat Restore projekta komandas pieredzi purvu atjaunošanā Latvijā. Nesen uzsāktais LIFE FOR MIRES projekts jeb pilnā nosaukumā “Pārrobežu sadarbība purvu atjaunošanā bioloģiskajai daudzveidībai un hidroloģiskā režīma atjaunošanai ainavas līmenī Šumavā un Bavārijas mežā” (2018–2024) tiek īstenots Šumavas Nacionālajā parkā Čehijā un otrpus robežai Vācijā Bavārijas meža nacionālajā parkā.

Iepazīstot purvu atjaunošanas pieredzi bijušajā kūdras ieguves vietā Ķemeru Nacionālajā parkā, kur atjaunojas purva ekosistēma pēc ūdens līmeņa paaugstināšanas 2006. gadā. Foto: M. Pakalne.

Viesošanās laikā Latvijā Šumavas nacionālā parka pārstāvji apmeklēja LIFE Peat Restore mājvietu Rīgā – Latvijas Universitātes Botānisko dārzu, prezentāciju un diskusiju veidā iepazīstot cits cita pieredzi purvu atjaunošanā abās valstīs. Tika apspriestas gan purvu atjaunošanas metodes, gan dažādu pieeju priekšrocības un trūkumi. Īpaša uzmanība tika veltīta monitoringa metožu, tostarp ūdens līmeņa mērījumu, veģetācijas monitoringa un siltumnīcefekta gāzu mērījumu metodēm un rezultātiem. Liela uzmanība tika veltīta arī sabiedrības iesaistīšanas un informēšanas pieeju apspriešanai.

LIFE Peat Restore Latvijas koordinatore stāsta par sfagnu stādīšanas pieredzi Latvijā. Foto: A. Priede

Pēc diskusijas botāniskajā dārzā abu projektu pārstāvji devās apmeklēt dažādas purvu atjaunošanas vietas Ķemeru Nacionālajā parkā, Sudas-Zviedru purvā un Ziemeļu purvos, kur varēja gūt priekšstatu par dažādu metožu pielietošanas iznākumu jau ilgāku laiku pēc īstenošanas. Purvu apmeklējumu laikā izvērtās auglīgās diskusijās, kur redzētais rosināja jaunas idejas un pārdomas. Tika apskatīti un apspriesti kūdras aizsprosti, to būvēšanas principi dažādos apstākļos un citas ūdens līmeņa paaugstināšanas un stabilizēšanas pieejas dažādos apstākļos, apspriests iznākums dažados apstākļos. Abu valstu speciālisti kopīgi apmeklēja arī apmeklētas sfagnu stādīšanas vietas Ķemeru tīrelī un Sudas-Zviedru purvā.

Iepazīstot sfagnu stādīšanas pieredzi Sudas-Zviedru purvā. Foto: M. Pakalne.

Tikšanās nesusi bagātīgu ieskatu abu valstu pieredzēs, kas balstīta ilggadīgā projektu ieviešanas darbā, kā arī deva jaunas idejas turpmākajai darbībai un nākotnes projektiem.