Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Uzsākta divu dabas aizsardzības plānu izstrāde

2017. gada aprīlī uzsākta divu projekta teritoriju – dabas liegumu “Augstroze” un “Baltezera purvs” – dabas aizsardzības plānu izstrāde. Uzsākot plānu izstrādi, interesenti tika aicināti uz informatīvajām sanāksmēm, kā arī tika izveidotas plānu uzraudzības grupas. Vasarā notiek abu teritoriju izpēte, ko veic iesaistītie dabas eksperti, kuri pēc vienotas metodikas inventarizē abu teritoriju dabas vērtības – … Lasīt vairāk