Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Dabas liegumā “Augstroze” demonstrēta kūdras aizsprostu būvniecība

Lai iepazīstinātu interesentus ar LIFE Peat Restore izmantotajiem paņēmieniem purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanā, veicinātu izpratni par šādu darbu nepieciešamību un dotu iespēju apskatīt ne tikai rezultātu, bet savām acīm redzēt arī darba procesu, projekta komanda 2020. gada 9. oktobrī organizēja demonstrācijas semināru dabā. Seminārs notika Madiešēnu purvā dabas liegumā “Augstroze” un pulcēja 25 dalībniekus, galvenokārt purvu ekspertus … Lasīt vairāk

Baltezera purvā aizsprosti uz grāvjiem jau uzbūvēti

LIFE Peat Restore projekta teritorijā dabas liegumā “Baltezera purvs” jau ir uzbūvēti plānotie aizsprosti uz meliorācijas grāvjiem. Dabas liegumā esošais Baltezera purvs iepriekšējos gadu desmitos ticis sagrāvjots, kad radījis degradējošu ietekmi uz purva ekosistēmu un tās dabiskajām funkcijām, tostarp ūdens un oglekļa uzkrāšanu. Lai ilgtermiņā saglabātu purvu kā dzīvu mitrāju ar tam raksturīgajām sugām un … Lasīt vairāk

2020. gadā turpinās LIFE Peat Restore filmu uzņemšana

2020. gadā turpinās darbs pie dokumentālajām filmām par purviem. Filmēšana uzsākta jau 2017. gadā Polijā, pēc tam filmēšana notikusi Lietuvā un Latvijā. Projekta filmu skatījums pārkāps vienas valsts robežas, ietvers dažādu valstu pieredzes, dažādu ekspertu skatījumus un viedokļus. Vienlaikus noris darbs pie divām filmām. Paredzēts, ka viena būs populārzinātniska filma par purviem, to sniegtajiem labumiem … Lasīt vairāk

Vasaras beigās Latvijas projekta teritorijās tiks uzsākta aizsprostu būvēšana

Latvijas LIFE Peat Restore projekta purvu teritorijām ir gatavi un atbildīgajās institūcijās saskaņoti aizsprostu būves tehniskie projekti. Pēc putnu ligzdošanas miera perioda šīs vasaras beigās augustā visās projekta teritorijās tiks uzsākti purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbi. Pirms darbu uzsākšanas projekta partneru “E Būvvadība” un Latvijas Universitātes eksperti vēlreiz rūpīgi apsekojuši teritorijas, iezīmējot aizsprostu vietas un … Lasīt vairāk

Jaunas brošūras par LIFE Peat Restore projekta teritorijām Latvijā

LIFE Peat Restore projektā iesaistītās Latvijas Universitātes eksperti sagatavojuši trīs jaunas, krāšņas brošūras par purvu teritorijām – dabas liegumiem “Augstroze” un “Baltezera purvs”, kā arī dabas parku “Engures ezers”. Brošūras noderēs tiem, kas vēlas iepazīt minētās teritorijas, tām raksturīgās dabas norises, kā arī sugas un to dzīvotnes – šajā gadījumā īpaša uzmanība pievērsta purviem. Lasītājs … Lasīt vairāk

IEPAZĪSTI PURVU KRĀŠŅUMU DIGITĀLĀ IZSTĀDĒ!

Laikā, kad nevaram apmeklēt izstādes un citus pasākumus klātienē, aicinām iepazīt LIFE Peat Restore ceļojošo purvu izstādi digitāli! Tajā var aplūko aptuveni 200 dabas fotogrāfu un purvu pētnieku radītas fotogrāfijas no piecām Eiropas valstīm. Izstāde jau pabijusi dažādās vietās Latvijā un Vācijā, bet tagad uz laiku iestrēgusi Igaunijā. Šoreiz aicinām iepazīt purvu krāšņumu, to nozīmi … Lasīt vairāk

Publicēts trešais pārskats par projekta monitoringu

Tāpat kā divos iepriekšējos gados (2017. un 2018.), projekta komanda ir sagatavojusi pārskatu par projekta ietekmi arī 2019. gadā. Tas aptver apsaimniekošanas ietekmes monotoringu visās projekta teritorijās, kā arī pārskatu par komunikācijas indikatoriem. Projekta monitoringa pārskats par 2019. gadu, kā arī par iepriekšējiem gadiem pieejami sadaļā “Publikācijas”, kur varat atrast arī daudz citas noderīgas informācijas.

Berlīnes paneļdiskusijas atskaņas

Klimata pārmaiņu kontekstā parasti tiek pieminēti meži kā planētas “plaušas” un oglekļa piesaistītāji. Tomēr globālā mērogā dabiski purvi un citi kūdrāju veidi uzkrāj vairāk oglekļa nekā visi Zemeslodes meži kopā. Diemžēl purvu loma šajā kontekstā joprojām nav pietiekami spilgti izcelta. Apmēram šādas domas bija prātā tiem, kas šī gada 15. janvārī ieradās uz paneļdiskusiju un … Lasīt vairāk

Kaļķainu zāļu purvu atjaunošanas darbi pie Engures ezera

2020. gada sākumā LIFE Peat Restore projektā veikti kaļķainu zāļu purvu apsaimniekošanas darbi dabas parkā “Engures ezers”. Krūmu un jauno koku izciršanu organizēja Engures ezera dabas parka fonds. Darbi veikti 20 ha platībā, atjaunojot atklāta zāļu purva un sausāku pacēlumu jeb meža saliņu mozaīku. Engures ezera piekrastes kaļķainie zāļu purvi ir Latvijas mērogā nozīmīgs un … Lasīt vairāk

Aicinām piedalīties starptautiskā konferencē par purviem un klimatu, kas notiks Latvijā

2020. gada 28.–30. jūnijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Rīgā, Jelgavas ielā 1, notiks starptautiska konference “Purvu atjaunošana klimata pārmaiņu mazināšanai” (Restoring peatlands for climate), kas tiek organizēta LIFE Peat Restore projekta ietvaros. Konferences mērķis ir aicināt kopā purvu ekosistēmu atjaunotājus, dabas un klimata ekspertus un pētniekus, lai apspriestu dažādus purvu un klimata saistības aspektus, … Lasīt vairāk