Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Aicinām uz LIFE Peat Restore projekta tiešsaistes konferenci

29. oktobris 2021                  Vispārīgs LIFE PEAT RESTORE KONFERENCE PĀRSNIEDZA GAIDĪTO. TIEŠSAISTES PASĀKUMĀ PIEDALĪJĀS VAIRĀK KĀ 700 DALĪBNIEKU. TIK LIELA INTERSE ATSPOGUĻO PIEAUGOŠO PURVU EKOSISTĒMU NOZĪMI UN ATPAZĪSTAMĪBU. Šoruden ir bijis ievērojams pasākumu skaits, kuros izvērtēta purvu nozīme klimata izmaiņu mazināšanā, notikušas diskusijas par purvu ekosistēmu atjaunošanu. Ja gadījumā neesat piedalījies mūsu projekta noslēguma konferencē, laipni … Lasīt vairāk

2021. GADA 20. UN 21. OKTOBRĪ TIEŠSAISTES KONFERENCE

Aicinām piedalīties Starptautiskā konferencē par purviem un klimatu, kuru organizē Latvijas Universitāte sadarbībā ar NABU, Eiropas Komisijas LIFE projekta “Degradēto purvu atjaunošana CO2  emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas Zemienē” ietvaros (LIFE Peat Restore, LIFE15 CCM/DE/000138). Konferences mērķis – sapulcināt  purvu politikas, un apsaimniekošanas profesionālus, kā arī pētniekus, lai dalītos pieredzē un apspriestu tālākos pasākumus purvu aizsardzībā un … Lasīt vairāk

Mitrājiem būt mitriem!

ANO EKOSISTĒMU ATJAUNOŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS : LIFE PEAT RESTORE PROJEKTS AR ČETRIEM CITIEM EK FINANSĒTIEM PROJEKTIEM IZDOD ROKASGRĀMATU PAR PURVU ATJAUNOŠANU Neskatoties uz to, ka mitrāji uzglabā milzīgu oglekļa apjomu, uztur bioloģisko daudzveidību un piedalās klimata pārmaiņu samazināšanā, šīs ekosistēmas joprojām ir apdraudētas. Visā Eiropā mitrājus nosusina, degradē un pārveido par lauksaimniecības vai meža zemēm. … Lasīt vairāk

Publicēta LIFE Peat Restore projekta 4. monitoringa atskaite

LIFE Peat Restore komanda katru gadu veic apjomīgus lauka darbus un veikto apsaimniekošanas pasākumu monitoringu. Atskaitē iekļauti novērojumi, kas veikti 2020. gadā – siltumnīcas efekta gāzu mērījumi, GEST metodikas rezultātā izveidotās projekta teritoriju kartes, sabiedrības informēšanas pasākumu izpildes indikatori. Mājaslapā jebkuram interesentam ir pieejamas visas četras monitoringa atskaites: pirmā, otrā, trešā un tagad arī ceturtā.

Latvijas purvu atjaunošanas pirmie rezultāti atbilst gaidītajam

Lai stabilizētu ūdens līmeni un radītu labvēlīgus apstākļus purva veģetācijas attīstībai, LIFE Peat Restore projekta vietās Latvijā – Madiešēnu purvā dabas liegumā “Augstroze”, dabas liegumā “Baltezera purvs” un zāļu purvos Engures ezera dabas parkā – 2020. gada novembrī ir noslēgusies aizsprostu būve. Aizsprostu būves vietu tiešā tuvumā Madiešēnu purvā un Baltezera purvā tūlīt novērota ūdens … Lasīt vairāk

Latvijas Universitātes 79. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē stāsta par LIFE “Peat Restore” projekta rezultātiem

Gadskārtējā Latvijas Universitātes starptautiskajā  zinātniskajā konferencē, kas šogad norisinās jau 79. reizi, 130 ziņojumu sesijās pārstāvētas visas zinātņu nozares, galvenās pētniecības jomas un starpdisciplinārie pētījumi. Ar diviem ziņojumiem 2021. gadā konferencē piedalījās LIFE projekta “Peat Restore” Latvijas komanda. Konferences sesijā “Augu selekcija un introdukcija” 4. februārī ar ziņojumu par augu sastāva izmaiņām Engures ezera dabas … Lasīt vairāk

Rievsienu ierīkošana Engures projekta teritorijā

Lai samazinātu ūdens noplūdi pa grāvjiem, kas savieno kaļķainos zāļu purvus ar Engures ezera krastu, 2020. gada novembrī dabas parkā “Engures ezers” Lepstes lāmas apkārtnē veikti ūdens līmeņa stabilizēšanas pasākumi, divos grāvjos ievietojot plastikāta aizsprostus jeb rievsienas. Dabas parkam “Engures ezers” 2018. gadā izstrādāts Purvu apsaimniekošanas plāns, lai plānotu mērķtiecīgu Latvijas mērogā nozīmīgo purvu biotopu … Lasīt vairāk

Dabas liegumā “Augstroze” demonstrēta kūdras aizsprostu būvniecība

Lai iepazīstinātu interesentus ar LIFE Peat Restore izmantotajiem paņēmieniem purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanā, veicinātu izpratni par šādu darbu nepieciešamību un dotu iespēju apskatīt ne tikai rezultātu, bet savām acīm redzēt arī darba procesu, projekta komanda 2020. gada 9. oktobrī organizēja demonstrācijas semināru dabā. Seminārs notika Madiešēnu purvā dabas liegumā “Augstroze” un pulcēja 25 dalībniekus, galvenokārt purvu ekspertus … Lasīt vairāk

Baltezera purvā aizsprosti uz grāvjiem jau uzbūvēti

LIFE Peat Restore projekta teritorijā dabas liegumā “Baltezera purvs” jau ir uzbūvēti plānotie aizsprosti uz meliorācijas grāvjiem. Dabas liegumā esošais Baltezera purvs iepriekšējos gadu desmitos ticis sagrāvjots, kad radījis degradējošu ietekmi uz purva ekosistēmu un tās dabiskajām funkcijām, tostarp ūdens un oglekļa uzkrāšanu. Lai ilgtermiņā saglabātu purvu kā dzīvu mitrāju ar tam raksturīgajām sugām un … Lasīt vairāk

2020. gadā turpinās LIFE Peat Restore filmu uzņemšana

2020. gadā turpinās darbs pie dokumentālajām filmām par purviem. Filmēšana uzsākta jau 2017. gadā Polijā, pēc tam filmēšana notikusi Lietuvā un Latvijā. Projekta filmu skatījums pārkāps vienas valsts robežas, ietvers dažādu valstu pieredzes, dažādu ekspertu skatījumus un viedokļus. Vienlaikus noris darbs pie divām filmām. Paredzēts, ka viena būs populārzinātniska filma par purviem, to sniegtajiem labumiem … Lasīt vairāk