Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Latvijas projekta teritorijās ierīkotas siltumnīcas efekta gāzu mērījumu vietas

2018. gada augustā LIFE Peat Restore projekta teritorijās Latvijā – dabas parkā “Engures ezers”, kā arī dabas liegumos “Baltezera purvs” un “Augstroze” – ir ierīkotas siltumnīcas efekta gāzu (SEG) instrumentālo mērījumu vietas. SEG monitorings nepieciešams, lai objektīvi novērtētu pašreizējo stāvokli – pirms purvu ekosistēmu atjaunošanas – un pēc grāvju aizsprostošanas un citiem apsaimniekošanas darbiem. Tādā … Lasīt vairāk

Uzsākts ūdens līmeņa monitorings visās projekta teritorijās Latvijā

LIFE Peat Restore projektā Latvijā paredzēta trīs purvu teritoriju mitruma režīma atjaunošana, uzbūvējot aizsprostus uz grāvjiem. 2017. gadā visās teritorijās pirms darbu uzsākšanas veikta rūpīga plānošana, izvērtējot teritoriju hidroloģiskos un hidroģeoloģiskos apstākļus un dabas vērtības. Izpētītas piemērotākās grāvju būves vietas un grāvju aizsprostošanas potenciālās ietekmes, domājot par to, lai darbības būtu iespējami efektīvas. Grāvju aizsprosti plānoti … Lasīt vairāk