Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Publicēts trešais pārskats par projekta monitoringu

Tāpat kā divos iepriekšējos gados (2017. un 2018.), projekta komanda ir sagatavojusi pārskatu par projekta ietekmi arī 2019. gadā. Tas aptver apsaimniekošanas ietekmes monotoringu visās projekta teritorijās, kā arī pārskatu par komunikācijas indikatoriem. Projekta monitoringa pārskats par 2019. gadu, kā arī par iepriekšējiem gadiem pieejami sadaļā “Publikācijas”, kur varat atrast arī daudz citas noderīgas informācijas.

Berlīnes paneļdiskusijas atskaņas

Klimata pārmaiņu kontekstā parasti tiek pieminēti meži kā planētas “plaušas” un oglekļa piesaistītāji. Tomēr globālā mērogā dabiski purvi un citi kūdrāju veidi uzkrāj vairāk oglekļa nekā visi Zemeslodes meži kopā. Diemžēl purvu loma šajā kontekstā joprojām nav pietiekami spilgti izcelta. Apmēram šādas domas bija prātā tiem, kas šī gada 15. janvārī ieradās uz paneļdiskusiju un … Lasīt vairāk

Kaļķainu zāļu purvu atjaunošanas darbi pie Engures ezera

2020. gada sākumā LIFE Peat Restore projektā veikti kaļķainu zāļu purvu apsaimniekošanas darbi dabas parkā “Engures ezers”. Krūmu un jauno koku izciršanu organizēja Engures ezera dabas parka fonds. Darbi veikti 20 ha platībā, atjaunojot atklāta zāļu purva un sausāku pacēlumu jeb meža saliņu mozaīku. Engures ezera piekrastes kaļķainie zāļu purvi ir Latvijas mērogā nozīmīgs un … Lasīt vairāk

Engure

Talka un apsaimniekošanas demonstrācijas seminārs Engures projekta teritorijā

Engure

2020. gada 14. feburārī Latvijas Universitāte sadarbībā ar Engures ezera dabas parka fondu rīko talku un apsaimniekošanas demonstrācijas semināru LIFE Peat Restore projekta teritorijā dabas parkā “Engures ezers”. Šā gada janvāra beigās tur uzsākta kaļķaino zāļu purvu atbrīvošana no krūmu apauguma, padarot orhidejām un citām retām sugām bagātos zāļu purvu klajākus. Tas palīdzēs saglabāt purvus, … Lasīt vairāk

Aicinām piedalīties starptautiskā konferencē par purviem un klimatu, kas notiks Latvijā

2020. gada 28.–30. jūnijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Rīgā, Jelgavas ielā 1, notiks starptautiska konference “Purvu atjaunošana klimata pārmaiņu mazināšanai” (Restoring peatlands for climate), kas tiek organizēta LIFE Peat Restore projekta ietvaros. Konferences mērķis ir aicināt kopā purvu ekosistēmu atjaunotājus, dabas un klimata ekspertus un pētniekus, lai apspriestu dažādus purvu un klimata saistības aspektus, … Lasīt vairāk

Paneļdiskusija un Latvijā tapušās purvu izstādes atklāšana Igaunijas vēstniecībā Berlīnē

LU Botāniskajā dārzā LIFE Peat Restore projekta speciālistu izveidotā starptautiskā ceļojošā fotoizstāde “Purvu atjaunošana – ieguldījums klimata pārmaiņu mazināšanā” (Restoring peatlands for climate) tapa 2019. gada sākumā, sadarbojoties piecu valstu purvu pētniekiem un fotogrāfiem. Izstāde pēc pabūšanas dažādās vietās Latvijā jau kopš oktobra apceļo Vāciju. Tā jau bijusi izstādīta jau vairākās izstāžu telpās Vācijā, un 2020. gada … Lasīt vairāk

Par Latvijas purvu atjaunošanas pieredzi konferencē Vācijā

2019.  gada 26. septembrī Paderbornā Vācijā notika LIFE Egge-Moore noslēguma konference. Konferences programma sniedza vērtīgu informāciju par purvu atjaunošanas pieredzi Vācijā un tur noritošo LIFE projektu pieredzi: “Atlantic region DE – The exemplary implementation of the EU 2020 target with a focus on oligotrophic habitats on sand in the Atlantic region of Germany” (LIFE15 IPE/DE/000007), “Hannoversche Moorgeest … Lasīt vairāk

Starptautiskā konferencē par kaļķainu zāļu purvu attīstības pētījumu

No 2019. gada 2. līdz 7. septembrim Spānijas galvaspilsētā Madridē norisinājās Eiropas Veģetācijas izpētes sadarbības tīkla (European Vegetation Survey) 28. konference. Tās tēma bija veltīta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu izvērtējumam un aizsardzībai, veģetācijas dinamikas pētījumiem un biotopu atjaunošanai. Programma ietvēra 66 mutiskās prezentācijas un 71 stenda ziņojumu, ar kuriem var iepazīties konferences mājas lapā. Viena no … Lasīt vairāk

Pieredzes apmaiņa ar Čehijas purvu ekosistēmu atjaunotājiem

2019. gada 9.–11. septembrī Latvijā viesojās LIFE FOR MIRES projekta pārstāvji no Čehijas, iepazīstot LIFE Peat Restore projekta komandas pieredzi purvu atjaunošanā Latvijā. Nesen uzsāktais LIFE FOR MIRES projekts jeb pilnā nosaukumā “Pārrobežu sadarbība purvu atjaunošanā bioloģiskajai daudzveidībai un hidroloģiskā režīma atjaunošanai ainavas līmenī Šumavā un Bavārijas mežā” (2018–2024) tiek īstenots Šumavas Nacionālajā parkā Čehijā un otrpus … Lasīt vairāk

LIFE Peat Restore rezultāti pielietoti Latvijā līdz šim neizmantotas SEG emisiju novērtēšanas metodikas attīstībā

Vides risinājuma institūts (VRI) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi īstenoja Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Attālajā izpētē balstītas SEG monitoringa metodikas izstrāde purviem”. Projektā novērtēts teorētiskais siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjoms purvos, izmantojot detalizētus attālās izpētes datus un GEST metodi. Ar projekta rezultātiem interesenti varēja iepazīties VRI rīkotajā seminārā “Siltumnīcefekta gāzu (SEG) novērtēšanas metodes … Lasīt vairāk