Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Starptautiskā konferencē par kaļķainu zāļu purvu attīstības pētījumu

No 2019. gada 2. līdz 7. septembrim Spānijas galvaspilsētā Madridē norisinājās Eiropas Veģetācijas izpētes sadarbības tīkla (European Vegetation Survey) 28. konference. Tās tēma bija veltīta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu izvērtējumam un aizsardzībai, veģetācijas dinamikas pētījumiem un biotopu atjaunošanai. Programma ietvēra 66 mutiskās prezentācijas un 71 stenda ziņojumu, ar kuriem var iepazīties konferences mājas lapā.

Engures ezera piekrastē, kas ir viena no LIFE Peat Restore teritorijām, pēējo gadu desmitu laikā rūsganās melnceres augu sabiedrību nomaina dižās aslapes audzes. Foto: M. Pakalne.

Viena no konferences sesijām bija veltīta purvu ekosistēmu dinamikai. Šajā sesijā projekta eksperte Māra Pakalne no Latvijas Universitātes uzstājās, stāstot par LIFE Peat Restore projekta pētījumu kaļķainajos zāļu purvā Engures ezera piekrastē, kas sniedz ieskatu veģetācijas un līdz ar to ekosistēmas attīstībā aptuveni 30 gadu laikā un dod jaunas zināšanas par šāda tipa purvu attīstību un to apsaimniekošanu nākotnē. Prezentācija rosināja klausītājus uzdot jautājumus ne tikai par pašu pētījumu, bet arī par LIFE projekta pasākumiem un veiktajiem pētījumiem purvu aizsardzībā un atjaunošanā.

Mušu ofrīda – Latvijā ļoti reti sastopama augu suga, kura sastopama arī Engures ezera piekrastes kaļķainajos zāļu purvos. Foto: M. Pakalne.

Prezentācijas un diskusijas ar ekspertiem par Lielbritānijas, Slovēnijas, Somijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas purviem sniedza vērtīgu informāciju par purvu izpēti, aizsardzību, apsaimniekošanu šajās valstīs. Vairāk par konferences tēmām – tēžu krājumā.

Šeit pieejama LIFE Peat Restore ekspertu sagatavotā prezentācija un pētījuma kopsavilkums.

Konferences noslēgumā dalībnieki devās ekskursijā uz Sierra de Guadarrama nacionālo parku. Foto: M. Pakalne.