Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Par Latvijas purvu atjaunošanas pieredzi konferencē Vācijā

2019.  gada 26. septembrī Paderbornā Vācijā notika LIFE Egge-Moore noslēguma konference. Konferences programma sniedza vērtīgu informāciju par purvu atjaunošanas pieredzi Vācijā un tur noritošo LIFE projektu pieredzi: “Atlantic region DE – The exemplary implementation of the EU 2020 target with a focus on oligotrophic habitats on sand in the Atlantic region of Germany” (LIFE15 IPE/DE/000007), Hannoversche Moorgeest – Re-wetting valuable raised bogs in the northern Hannover Region” (LIFE11 NAT/DE/000344) un “LIFE-Projekt Egge-Moore – Schutz und Entwicklung der Moor-Lebensrume im südlichen Eggegebirge” (LIFE12 NAT/DE/000136). Konference sniedza ieskatu par purvu atjaunošanas pasākumiem un metodēm LIFE Egge-Moore projekta teritorijās Eselsbett und Schwarzes Bruch un Sauerbachtal Bülheim Ziemeļrietumvācijā. Tāpat konference ļāva uzzināt aktuālāko informāciju par purvu lomu klimata pārmaiņu mazināšanā globālā mērogā un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nepieciešamību.

Māra Pakalne no Latvijas Universitātes bija uzaicināta piedalīties ar prezentāciju par LIFE Peat Restore un purvu atjaunošanas pieredzi citos LIFE projektos Latvijā. Konferences gaitā dalībniekiem bija iespējams iepazīties LIFE Peat Restore mērķiem un rezultātiem, kā arī tikties ar kolēģiem no citām valstīm un diskutēt par purvu atjaunošanas metodēm un rezultātiem. Konferences prezentācija skatāma šeit.

Vācijas LIFE projektos uzkrāta vērtīga pieredze gan purvu ekosistēmu atjaunošanā, pielietojot dažādas metodes, gan veģetācijas un hidroloģiskajā monitoringā, kā arī darbā ar sabiedrību. Šo pieredzi ir vērts pārņemt un izmantot arī LIFE Peat Restore projektā un citos projektos nākotnē.