Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave
Nac. saugomų teritorijų lankytojų centras

Kviečiame į tarptautinės parodos „Atkurdami pelkes švelniname klimato kaitą“ pristatymą Vilniuje

Nac. saugomų teritorijų lankytojų centras

Kviečiame į tarptautinės parodos „Atkurdami pelkes švelniname klimato kaitą“ pristatymą, kuris įvyks š. m. spalio 26 d. (antradienį) 17.00 val. Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre (Antakalnio g. 25, Vilnius). Renginio metu tarptautinio projekto “CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumose“ (LIFE Peat Restore LIFE15 CCM/DE/000138) vykdytojai Lietuvoje – Lietuvos gamtos fondo pelkių atkūrimo … Skaityti daugiau

Virtualus renginys

Projekto LIFE Peat Restore baigiamoji konferencija „Atkuriame durpynus klimatui“

Virtualus renginys

Kviečiame dalyvauti projekto LIFE Peat Restore baigiamojoje konferencijoje „Atkuriame durpynus klimatui“ (“Restoring Peatlands for Climate)”, kuri vyks 2021 m. spalio 20–21 d. (virtualiu formatu, anglų kalba). Konferencija skirta pažeistų durpynų atkūrimui ir klimato apsaugai. Konferenciją organizuoja Latvijos universitetas ir Gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo draugija (NABU, Vokietija) Europos Sąjungos LIFE programos Klimato kaitos paprogramės projekto … Skaityti daugiau

Europos Komisijos ir LIFE Peat Restore projekto ekspertai susipažino su lietuviškąja Sachara ir kitomis atkuriamomis pelkėmis Lietuvoje

Rugsėjo 12–14 dienomis Lietuvoje lankėsi Europos Sąjungos LIFE programos finansuojamų projektų monitoringo (NEEMO) ekspertas dr. Jan Sliva ir tarptautinio projekto LIFE Peat Restore partneriai iš Vokietijos (Gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo sąjunga – NABU), Lenkijos (Lenkijos gamtininkų klubas – Klub Przyrodników), Latvijos (Latvijos universitetas) ir Estijos (Talino universitetas). Vizito metu buvo aplankytos keturios projekto LIFE … Skaityti daugiau

Tarptautinė nuotraukų paroda „Atkurdami pelkes švelniname klimato kaitą“ jau Lietuvoje

Liepos mėnesio pirmomis dienomis, vos pasibaigus karantinui Lietuvoje, bet vis dar galiojant ekstremaliosios situacijos statusui dėl COVID-19 pandemijos, projekto LIFE Peat Restore tarptautinė nuotraukų paroda „Atkurdami pelkes švelniname klimato kaitą“ pagaliau atverta ir mūsų šalyje. Šią pelkių grožiui, jų žaizdoms ir ekologiniam atkūrimui bei klimato apsaugai skirtą gamtos nuotraukų parodą parengė tarptautinio projekto ekspertų grupė … Skaityti daugiau

Lai pelkės ir vėl būna šlapios!

JUNGTINIŲ TAUTŲ EKOSISTEMŲ ATKŪRIMO DEŠIMTMETIS: LIFE PEAT RESTORE KARTU SU KITAIS 4 ES REMIAMAIS PROJEKTAIS IŠLEIDO VADOVĄ ARTIMIAUSIEMS PELKIŲ ATKŪRIMO ETAPAMS Nors pripažinta, kad pelkės yra biologinės įvairovės prieglobstis, natūralios ir itin veiksmingos organinės anglies saugyklos, labai svarbios prisitaikymui prie klimato kaitos ir jos švelninimui, tačiau jų išlikimui yra iškilusi didelė grėsmė. Visoje Europoje pelkės … Skaityti daugiau

Kviečiame susipažinti su ketvirtuoju projekto LIFE Peat Restore monitoringo protokolu

Kiekvienais metais LIFE Peat Restore komanda parengia išsamų projekto rezultatų pristatymą, su kuriuo internete gali susipažinti plačioji visuomenė. Naująjame, šįkart jau ketvirtąjame monitoringo protokole (anglų k.) pateikta 2020 metais nuveiktų darbų ataskaita, be to rasite metodinę informaciją apie ŠESD emisijų matavimus (naudojant kamerų metodą), augalijos kartografavimo ypatumus (taikant GEST metodą, padedantį įvertinti ŠESD emisijas visose … Skaityti daugiau

ĮGYVENDINTI GAMTOTVARKOS DARBAI KEIČIA AMALVOS PELKĖS VEIDĄ

Vasario pabaigoje Amalvos palių (pelkės) pietinėje dalyje (215 ha), plytinčioje Žuvinto biosferos rezervato ekosistemų atkūrimo zonoje, baigti gamtotvarkos darbai. Jais siekiama giliai nusausintame ir mišku apaugusiame durpyne sudaryti palankias sąlygas pelkėdarai atsinaujinti, gyvybingai pelkių ekosistemai atsikurti ir prisidėti prie mūsų klimato išsaugojimo. Tikslą įgyvendinti nėra lengva, nes atkuriama Amalvos pelkės dalis yra „suraikyta“ plačiais ir … Skaityti daugiau

Amalvos pelkėje pradedami vandens lygio atkūrimo darbai

Prieš pat 2020-ųjų Šv. Kalėdas Amalvos pelkės pietinėje dalyje (215 ha; Žuvinto biosferos rezervato ekosistemų atkūrimo funkcinio prioriteto zona), bus pradėti vandens lygio (arba hidrologinio režimo) atkūrimo darbai, skirti sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas iš nusausinto durpyno ir sudaryti palankias sąlygas pelkėdarai bei aukštapelkės ekosistemai su jai būdingomis gamtos vertybėmis atsikurti.  2019–2020 m. VĮ … Skaityti daugiau

IN MEMORIAM. Liūdime dėl prof. dr. Romo Pakalnio netekties

Brėkštant 2020-ųjų rugsėjo 20-osios rytui užgeso kraštovaizdžio ekologo, gamtininko, aplinkosaugininko, pelkių tyrėjo ir atkūrimo iniciatoriaus Lietuvoje, miškininko, visuomenininko, išradingo ir kantraus Mokytojo, nuoširdaus, reiklaus ir plačių pažiūrų Kolegos, kupino Optimizmo ir Meilės gimtąjai kalbai, gamtai, šalies istorijai bei jos žmonėms, Kovotojo ir Svajotojo prof. dr. Romo Pakalnio gyvybė. Pirmosiomis 2021-ųjų metų dienomis būtume šventę garbingą … Skaityti daugiau

LIKIME NAMUOSE ir… aplankykime tarptautinę nuotraukų parodą „Atkurdami pelkes švelniname klimato kaitą“ virtualioje erdvėje – LIFE Peat Restore

Šią gamtos nuotraukų parodą parengė LIFE Peat Restore projekto ekspertų grupė iš Latvijos universiteto, glaudžiai bendradarbiaudama su kolegomis iš Estijos, Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos. Nuo 2019 m. kovo mėnesio paroda jau eksponuota įvairiose viešosiose erdvėse Latvijoje ir Vokietijoje, kol pagaliau ji pasiekė Estiją…, kur ją sustabdė dėl nelemto koronoviruso infekcijos plitimo paskelbtas karantinas. Kadangi šiuo … Skaityti daugiau