Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave
Tiešsaistē

LIFE Peat Restore piedalās Peat Fest festivālā 31. maijā

Tiešsaistē

31. maijā tiek atzīmēta Pasaules purvu diena. RE-PEAT ir nesen nodibināta Eiropas jaunatnes grupa, kas vēlas mainīt veidus, kā mēs uztveram un izmantojam purvus un citus kūdrājus. Tāpēc šī gada 31. maijā RE-PEAT iniciatīvas grupa organizē 24 stundu globālu tiešsaistes festivālu “Peat Fest”, lai tādā veidā atzīmētu Pasaules purvu dienu un aktualizētu šo tēmu.Festivāla tiešsaistes … Lasīt vairāk

Engure

Talka un apsaimniekošanas demonstrācijas seminārs Engures projekta teritorijā

Engure

2020. gada 14. feburārī Latvijas Universitāte sadarbībā ar Engures ezera dabas parka fondu rīko talku un apsaimniekošanas demonstrācijas semināru LIFE Peat Restore projekta teritorijā dabas parkā “Engures ezers”. Šā gada janvāra beigās tur uzsākta kaļķaino zāļu purvu atbrīvošana no krūmu apauguma, padarot orhidejām un citām retām sugām bagātos zāļu purvu klajākus. Tas palīdzēs saglabāt purvus, … Lasīt vairāk

Dabas lieguma „Baltezera purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

2018. gada 28. maijā plkst. 15.00 Brocēnu novada pašvaldībā, Brocēnos, Lielcieceres ielā 3 notiks dabas lieguma „Baltezera purvs” (atrodas Brocēnu novada Cieceres pagastā) dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Plānu izstrādā Latvijas Universitāte (adrese: Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, Rīga LV-1083). Plāns tiek izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai … Lasīt vairāk

Limbaži

Dabas lieguma “Augstroze” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

Limbaži

Dabas liegumam “Augstroze” tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Dabas liegums „Augstroze” atrodas atrodas Kocēnu novada Dikļu pagastā un Limbažu novada Umurgas pagastā, platība – 4002,7 ha, dibināts 1977. gadā. Plānu izstrādā Latvijas Universitāte (adrese: LU Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, Rīga LV–1083) Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas zemienē” (LIFE15 CCM/DE/000138, LIFE … Lasīt vairāk

Brocēni

Dabas lieguma “Baltezera purvs” uzraudzības grupas otrā sanāksme

Brocēni

2018. gada 15. februārī Brocēnos notika LIFE Peat Restore projekta izstrādātā dabas lieguma “Baltezera purvs” dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme. Sanāksmē plāna izstrādes vadītāja Gundega Ābelīte iepazīstināja klātesošos ar plāna izstrādes gaitu un saturu. Pašlaik izstrādāts plāna melnraksts, kas pirms sanāksmes bija pieejams visām iesaistītajām pusēm. G. Ābelīte pastāstīja par būtiskākajām ietekmēm – meliorāciju, sanitārajām cirtēm, bebru … Lasīt vairāk

Ķemeri

Apspriests dabas parka “Engures ezers” zāļu purvu apsaimniekošanas plāns

Ķemeri

LIFE Peat Restore projekta ietvaros notiek purvu apsaimniekošanas plāna izstrāde dabas parka “Engures ezers” teritorijai Orhideju takas apkārtnē, Engures ezera austrumu piekrastē. Šādā veidā projekts sniedz ieguldījumu, ne tikai plānojot tuvākajos dažos gados īstenojamos un projekta ietvaros finansētos purvu saglabāšanai nepieciešamos darbus, bet arī plānojot dabas vērtību saglabāšanu tālākā perspektīvā. Plānu izstrādā LIFE Peat Restore … Lasīt vairāk

Limbaži

Notikusi dabas lieguma “Augstroze” dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme

Limbaži

2018. gada 6. februārī Limbažos notika dabas lieguma “Augstroze” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas otrā sanāksme. Tā pulcināja plāna izstrādē iesaistītās puses – pārstāvjus no vietējām pašvaldībām, valsts institūcijām, AS “Latvijas Valsts meži”, zemes īpašniekus, kā arī LIFE Peat Restore projekta pārstāvjus. Sanāksmē plāna izstrādes vadītāja Sandra Ikauniece iepazīstināja klātesošos ar plāna izstrādes gaitu un tā … Lasīt vairāk

Engures ezers

Notiek purvu apsaimniekošanas plāna izstrāde dabas parkā “Engures ezers”

Engures ezers

Projekta LIFE Peat Restore ietvaros notiek purvu apsaimniekošanas plāna izstrāde dabas parkā “Engures ezers” teritorijai Orhideju takas apkārtnē, Engures ezera austrumu piekrastē. Dabas parkā “Engures ezers” sastopamie kaļķainie zāļu purvi ir ļoti nozīmīgi visas Latvijas mērogā gan platības ziņā, gan kā daudzu retu sugu, īpaši augu, mājvieta. Ar laiku, uzkrājoties kūdrai, tie kļūst arī par … Lasīt vairāk

Limbaži

Dabas lieguma “Augstroze” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas pirmā sanāksme

Limbaži

2017. gada 18. oktobrī Limbažos notika dabas lieguma “Augstroze” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme. Tajā piedalījās dažādu institūciju pārstāvji, kā arī plāna izstrādē iesaistītie eksperti. Sanāksmes gaitā plāna izstrādes vadītāja Sandra Ikauniece iepazīstināja ar mežu un zālāju biotopu, kā arī putnu un bezmugurkaulnieku daudzveidības izpētes rezultātiem un ainavas un kultūvēsturiskajām vērtībām dabas liegumā. Savukārt plāna … Lasīt vairāk

Engures ezera dabas parks

Notikusi Polijas un Latvijas LIFE projektu pārstāvju tikšanās

Engures ezera dabas parks

2017. gada 22. un 23. septembrī Latvijā notika divu Polijas LIFE projektu un LIFE Peat Restore projekta Latvijas un Polijas pārstāvju tikšanās. Poliju pārstāvēja nevalstiska organizācija Klub Przyrodnikow (Naturālistu Klubs), kas pašlaik īsteno divus ar purvu atjaunošanu saistītus projektus: “Kaļķainu zāļu purvu (7230) saglabāšana un atjaunošana ledāja veidotajā Ziemeļpolijas ainavā” (Conservation and restoration of alkaline fens (code 7230) … Lasīt vairāk