Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

No purva ogām līdz klimatam

2019. gada 20. martā Latvijas Radio 1 raidījumā “Zināmais nezināmajā” bija dzirdama intervija ar LIFE Peat Restore projekta vadītāju Latvijā Māru Pakalni. Viņa pastāstīja par purvu ogām, purvu daudzveidību, to saistību ar siltumnīcefekta gāzu emisijām un veidiem, kā mazināt cilvēka ietekmi uz klimata pasiltināšanos, atjaunojot degradētas purvu ekosistēmas. M. Pakalne pastāstīja arī par LIFE Peat … Lasīt vairāk

LU Botāniskajā dārzā atklāta fotoizstāde

LU Botāniskais dārzs

2019. gada 8. martā LU Botāniskā dārza Palmu mājā atklāta LIFE Peat Restore projektā sagatavotā ceļojošā fotoizstāde, kas aicina iepazīt purvus, to nozīmi dabā un purvu atjaunošanas un izpētes darbus piecās Eiropas valstīs. Fotoizstādi veido 32 fotogrāfu – gan dabas fotogrāfu, gan purvu pētnieku un ekspertu – darbi, kopā gandrīz 200 fotogrāfijas. Fotoizstādes atklāšanā piedalījās … Lasīt vairāk

Aicinām uz starptautisku ceļojošu fotoizstādi!

Rīga, LU Botāniskais dārzs

2019. gada 8. martā pl. 14.00 LU Botāniskā dārza Palmu mājā Kandavas ielā 2 notiks starptautiskas ceļojošas fotoizstādes “Purvu atjaunošana – ieguldījums klimata pārmaiņu mazināšanā” atklāšana. Izstāde tapusi, sadarbojoties piecu valstu – Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Vācijas – LIFE Peat Restore projekta purvu ekspertiem. Izstāde vērš uzmanību uz purvu ekosistēmām un to mazāk zināmo lomu … Lasīt vairāk

Viļņas seminārā precizēti SEG emisiju pārmaiņu scenāriji projekta teritorijām

2018.gadā LIFE Peat Restore projektā notikusi būtiska virzība uz priekšu. Visās projekta teritorijās piecās valstīs ir uzsākts veģetācijas un ūdens līmeņa monitorings, veicot automātiskus mērījumus urbumos, kas ļauj veikt biežus un precīzus mērījumus. Monitoringa dati ir būtiski siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju un globālā pasiltināšanās potenciāla aprēķinos. Papildus GEST pieejas izmantošanai, kas ļauj novērtēt SEG … Lasīt vairāk

Izstrādāts apsaimniekošanas plāns projekta teritorijai dabas parkā “Engures ezers”

LIFE Peat Restore Latvijas komanda (Latvijas Universitāte sadarbībā ar Engures ezera dabas parka fondu) izstrādājusi apsaimniekošanas plānu projekta teritorijai dabas parkā “Engures ezers”. Dabas parkam “Engures ezers” ir spēkā esošs dabas aizsardzības plāns laika periodam no 2011. līdz 2025. gadam. Tomēr tas neietver rīcības kaļķaino zāļu purvu apsaimniekošanai, tāpēc tika pieņemts lēmums izstrādāt detālu plānu tieši … Lasīt vairāk

LIFE Peat Restore projekts televīzijas raidījumā “Izziņas impulss”

2018. gada vasaras otrajā pusē un rudenī Latvijas Televīzija sagatavoja radījuma “Izziņas impulss” sēriju par purvu ekosistēmām. Raidījumā skaidrota purvu loma dabā, uzsvērta to nozīme plūdu un klimata regulēšanā, uzkrājot siltumnīcas efektu izraisošās gāzes (SEG), kā arī parādīta kūdras ieguves un purvu saglabāšanas interešu sadursme. Raidījuma tapšanā piedalījušies un intervijas snieguši vairāki LIFE Peat Restore projekta … Lasīt vairāk

LIFE Peat Restore projekts piedalās Eiropas Zinātnieku naktī 2018

2018. gada 28. septembrī Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs piedalījās Eiropas Zinātnieku naktī, aicinot iesaistīties arī LIFE Peat Restore projekta komandu. Šī gada Zinātnieku nakts tēma veltīta kultūras mantojuma vērtībām. Tādēļ Purva laboratorijā tika izvērsta diskusija par dažādu zemes izmantošanas veidu ietekmi uz augsnes kvalitāti, kas ir tradicionālās ainavas sastāvdaļa un ko ietekmē gan apsaimniekošanas paņēmieni, … Lasīt vairāk

Siltumnīcas efekta gāzu monitoringa vietu ierīkošana pabeigta visās projekta teritorijās

Regulāri siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju mērījumi uzsākti visās LIFE Peat Restore teritorijās piecās projekta valstīs – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā un Vācijā. Šovasar projekta Vācijas nacionālais koordinators no NABU Andreass Hermans apmeklēja Latviju un Igauniju, lai pārraudzītu un konsultētu SEG mērījumu vietu ierīkošanu. Instrumentālo mērījumu uzsākšana un testēšana bija sekmīga. SEG mērījumi LIFE Peat … Lasīt vairāk

Projekta teritorijās Latvijā uzsākts veģetācijas monitorings

2018. gada augustā Latvijas projekta vietās – dabas parkā “Engures ezers” un dabas liegumos “Augstroze” un “Baltezera purvs” – ierīkoti veģetācijas monitoringa parauglaukumi. Tie nepieciešami, lai salīdzinātu veģetācijas stāvokli pirms un pēc purva ekosistēmas atjaunošanas, novērtējot projektā īstenoto rīcību efektivitāti. LIFE Peat Restore purvu ekspertes parauglaukumos dokumentējušas pašreizējo veģetācijas stāvokli, kas tiks novērtēts atkārtoti pēc … Lasīt vairāk

Latvijas projekta teritorijās ierīkotas siltumnīcas efekta gāzu mērījumu vietas

2018. gada augustā LIFE Peat Restore projekta teritorijās Latvijā – dabas parkā “Engures ezers”, kā arī dabas liegumos “Baltezera purvs” un “Augstroze” – ir ierīkotas siltumnīcas efekta gāzu (SEG) instrumentālo mērījumu vietas. SEG monitorings nepieciešams, lai objektīvi novērtētu pašreizējo stāvokli – pirms purvu ekosistēmu atjaunošanas – un pēc grāvju aizsprostošanas un citiem apsaimniekošanas darbiem. Tādā … Lasīt vairāk