Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

20 i 21 października: Konferencja Końcowa LIFE Peat Restore – „Przywracanie torfowisk dla klimatu”

20 i 21 października 2021 r. Konferencja Online Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naszej międzynarodowej konferencji na temat torfowisk i klimatu. Konferencja jest współorganizowana przez Uniwersytet Łotewski i NABU w ramach projektu LIFE Peat Restore, LIFE15 CCM/DE/000138. Celem konferencji jest zgromadzenie profesjonalistów zajmujących się polityką i ochroną torfowisk oraz badaczami, aby podzielić … czytaj więcej

Spraw by torfowiska znów były mokre!

Dekada ONZ na rzecz odbudowy ekosystemów: LIFE Peat Restore wraz z 4 projektami finansowanymi przez UE publikuje przewodnik dotyczący kolejnych etapów odtwarzania torfowisk. Pomimo tego, że torfowiska są miejscem gdzie akumuluje się dwutlenek węgla, są symbolem różnorodności biologicznej i są ważne dla procesu łagodzenia skutków zmian klimatu, są niedoceniane. W całej Europie zostały one osuszone, … czytaj więcej

Opublikowano 4 Raport z Monitoringu działań projektu LIFE PeatRestore

Co roku zespół projektu Peat Restore przygotowuje całościową ocenę osiągniętych efektów. Protokół obejmuje wszystkie działania projektowe przeprowadzone w 2020 roku. Dotyczy to między innymi metodologii zastosowanej do pomiarów gazów cieplarnianych (GHG) z wykorzystaniem komór, mapowanie obszarów w celu opracowania map roślinności i zastosowania metody GEST do szacowania emisji gazów cieplarnianych z tych terenów ale także … czytaj więcej

Jak w przyszłości WPR może wreszcie dostrzec rolę torfowisk w łagodzeniu zmian klimatu?

Konsorcjum 23 organizacji opublikowało niedawno Raport Polityczny w sprawie ochrony i lepszego zarządzania torfowiskami w ramach wspólnej polityki rolnej UE po 2020 r. (WPR). Zgodnie z dokumentem „Aby ułatwić wdrożenie działań prośrodowiskowych wspólnej polityki rolnej na okres po 2020 r. i zapewnić spójność między polityką rolną a polityką klimatyczną, WPR musi chronić i stymulować ochronę … czytaj więcej

Berlin

Wnioski z konferencji niemieckiego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa: zamienniki torfu tak dobre jak torf!

Berlin

W dniach 18 i 19 lutego zespół LIFE PeatRestore NABU  wziął udział w konferencji poświęconej redukcji zużycia torfu, zorganizowanej przez niemieckie Ministerstwo Żywności i Rolnictwa (BMEL). Konferencja koncentrowała się na strategii rządu dotyczącej wydobycia torfu i produkcji materiału ogrodniczego, jak również pokazała kilka wyników badań naukowych przeprowadzonych w Niemczech i Europie na temat torfu i … czytaj więcej

Sachara na Litwie: co torfowisko ma wspólnego ze słynną pustynią i jak zostanie odbudowane?

Czy wiesz, że Madagaskar, Szwajcaria i Sachara są na Litwie? W rzeczywistości dwie pierwsze nazwy to osady, podczas gdy na cześć największej pustyni na świecie – Sahary – zostało nazwane torfowisko w północno-wschodniej Litwie. Niestety, oba te miejsca mają coś wspólnego. Oba cierpią na brak wody. „Torfowiska muszą być mokre: dla klimatu, dla ludzi, dla … czytaj więcej

Berlin

Torfowiska są jak kiszone ogórki – dyskusja panelowa i wystawa zdjęć w Berlinie

Berlin

Wszyscy mówią o drzewach. Ale w skali globalnej  zdrowe torfowiska magazynują więcej węgla niż wszystkie lasy na ziemi razem wzięte. Torfowiska mają oczywiście problem z PR. Było to przedmiotem troski tych, którzy przybyli do ambasady Estonii w Berlinie 15 stycznia: ponad 90 ekspertów z dziedziny nauki, polityki i ochrony przyrody wzięło udział w dyskusjach panelowych … czytaj więcej

Ryga, Łotwa

LIFE Peat Restore zaprasza na międzynarodową konferencję

Ryga, Łotwa

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji na temat torfowisk i klimatu. Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Łotewski w ramach projektu LIFE Peat Restore. Konferencja ma na celu zgromadzenie profesjonalistów zajmujących się odtwarzaniem torfowisk i naukowców, którzy badają różne aspekty torfowisk, zwłaszcza relacje torfowisk z klimatem, w celu wymiany wiedzy i doświadczeń. … czytaj więcej

LIFE Peat Restore i sprawozdanie specjalne Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu

Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował niedawno specjalny raport na temat przepływów gazów cieplarnianych (GHG) w ekosystemach lądowych, użytkowaniu gruntów i zrównoważonym zarządzaniu gruntami w związku z dostosowaniem i łagodzeniem zmian klimatu, pustynnieniem, degradacją ziemi i bezpieczeństwem żywności. Odkrycia i zalecenia dla decydentów politycznych odzwierciedlają cele programu LIFE Peat Restore i jedynie wzmacniają naszą … czytaj więcej

Praca nad produkcją filmów dokumentalnych

Latem 2019 r. ELM Media, jeden z partnerów LIFE Peat Restore, aktywnie pracuje nad filmami dokumentalnymi zaplanowanymi w projekcie. Pierwsze ujęcia zostały wykonane już w 2017 roku w Polsce, a następnie na Litwie i Łotwie. Tego lata zespół ELM Media podróżuje po Łotwie, aktywnie poszukując miejsc zdjęciowych i pracując nad filmem. Większość innych partnerów projektu … czytaj więcej