Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Paneļdiskusija un Latvijā tapušās purvu izstādes atklāšana Igaunijas vēstniecībā Berlīnē

LU Botāniskajā dārzā LIFE Peat Restore projekta speciālistu izveidotā starptautiskā ceļojošā fotoizstāde “Purvu atjaunošana – ieguldījums klimata pārmaiņu mazināšanā” (Restoring peatlands for climate) tapa 2019. gada sākumā, sadarbojoties piecu valstu purvu pētniekiem un fotogrāfiem. Izstāde pēc pabūšanas dažādās vietās Latvijā jau kopš oktobra apceļo Vāciju. Tā jau bijusi izstādīta jau vairākās izstāžu telpās Vācijā, un 2020. gada 15. janvārī tiks svinīgi atklāta Igaunijas vēstniecībā Berlīnē.

Izstādes atklāšana notiks kopā ar starptautiska līmeņa paneļdiskusiju par purvu un citu kūdrāju un to plaša mēroga atjaunošanas nepieciešamību Parīzes nolīgumā iestrādāto klimata mērķu sasniegšanai. Parīzes nolīgums paredz, ka līdz 2030. gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas jāsamazina par 40%, salīdzinot ar 1990. gada līmeni. Mērķa sasniegšanā nozīmīga loma ir arī purvu un citu kūdrāju dabisko funkciju, t.i., kūdras un oglekļa uzkrāšanas spējas, atjaunošanai.

Kā to panākt? Berlīnē par to diskutēs LIFE Peat Restore projektā iesaistīto valstu (Vācijas, Latvijas, Igaunijas) ministriju pārstāvji, projektu koordinējošās organizācijas NABU prezidents Jergs-Andreass Krīgers, pazīstamais purvu eksperts Dr. Hanss Jostens, Eiropas Savienības Klimata direktorāta pārstāvis Kristians Holcleitners, kā arī Latvijas pārstāve no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola. Diskusija skars tādus nozīmīgus jautājumus, kā purvu un citu kūdrāju loma klimata politikas veidošanā, galvenie izaicinājumi un risinājumi plaša mēroga mitrāju atjaunošanā klimata kontekstā.

Pasākuma programma angļu valodā pieejama šeit.