Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Publicēts trešais pārskats par projekta monitoringu

Tāpat kā divos iepriekšējos gados (2017. un 2018.), projekta komanda ir sagatavojusi pārskatu par projekta ietekmi arī 2019. gadā. Tas aptver apsaimniekošanas ietekmes monotoringu visās projekta teritorijās, kā arī pārskatu par komunikācijas indikatoriem. Projekta monitoringa pārskats par 2019. gadu, kā arī par iepriekšējiem gadiem pieejami sadaļā “Publikācijas”, kur varat atrast arī daudz citas noderīgas informācijas.