Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

IEPAZĪSTI PURVU KRĀŠŅUMU DIGITĀLĀ IZSTĀDĒ!

Laikā, kad nevaram apmeklēt izstādes un citus pasākumus klātienē, aicinām iepazīt LIFE Peat Restore ceļojošo purvu izstādi digitāli! Tajā var aplūko aptuveni 200 dabas fotogrāfu un purvu pētnieku radītas fotogrāfijas no piecām Eiropas valstīm. Izstāde jau pabijusi dažādās vietās Latvijā un Vācijā, bet tagad uz laiku iestrēgusi Igaunijā. Šoreiz aicinām iepazīt purvu krāšņumu, to nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā un dabas daudzveidības saglabāšanā, purvu pētnieku ikdienu un purvu atjaunošanas darbus izstāžu apskatei neparastākā veidā. Ceram, ka tas iedvesmos jūs iepazīt un izzināt purvus, kā arī veicināt to saglabāšanu un atjaunošanu!

Dabiski purvi ir mitrāju ekosistēmas, kurām ir svarīga, līdz šim nepietiekami novērtēta loma dabā un cilvēku eksistences nodrošināšanā. Purvi regulē ūdens un barības vielu apriti, nodrošina neaizstājamas dzīvotnes savvaļas sugām, kā arī uzkrāj un glabā milzīgus oglekļa krājumus, piedaloties klimata regulēšanā.
Lielākā daļa purvu Eiropā ir būtiski pārveidoti. Daudzi no tiem ir zaudēti uz visiem laikiem. Nosusināšana un kūdras ieguve ir iznīcinājusi vai degradējusi milzīgas dabisku ekosistēmu platības. Daudzi no cilvēka ietekmētajiem purviem no oglekļa uzkrājējiem pārvērtušies siltumnīcefekta gāzu emisijas avotos. Nosusināti purvi izdala lielu daudzumu oglekļa dioksīda un slāpekļa oksīda jeb siltumnīcefekta gāzes. Tādējādi tie kopā ar citiem cilvēka radītiem emisijas avotiem piedalās Zemeslodes uzsildīšanā.
Lai novērstu nosusināšanas ietekmi un mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju, LIFE Peat Restore projekts atjauno purvu un citu kūdrāju ekosistēmas piecās valstīs – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā un Vācijā. Šī izstāde iepazīstina ar projekta teritorijām, purvu krāšņumu, daudzveidību un lomu dabā, izpēti un ekosistēmu atjaunošanu.

APSKATIET IZSTĀDI ŠEIT.