Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Jaunas brošūras par LIFE Peat Restore projekta teritorijām Latvijā

LIFE Peat Restore projektā iesaistītās Latvijas Universitātes eksperti sagatavojuši trīs jaunas, krāšņas brošūras par purvu teritorijām – dabas liegumiem “Augstroze” un “Baltezera purvs”, kā arī dabas parku “Engures ezers”. Brošūras noderēs tiem, kas vēlas iepazīt minētās teritorijas, tām raksturīgās dabas norises, kā arī sugas un to dzīvotnes – šajā gadījumā īpaša uzmanība pievērsta purviem. Lasītājs varēs uzzināt ar daudz jauna par purviem. Nav piemirsta arī šo teritoriju vēsture, kas cieši saistīta ar procesiem dabā un dabas pārmaiņām laika gaitā. Brošūras noderēs par sava veida ceļvedi tiem, kas vēlas iepazīt šīs savdabīgās vietas, aicinot ieskatīties, iepazīt un izzināt dziļāk.
Visas trīs dabas teritorijas ir purvu teritorijas, tāpēc arī visās trīs brošūrās uzsvars likts tieši uz purvu iepazīšanu, stāstot par to lomu dabā, par to lomu klimata regulēšanā un dabas daudzveidības saglabāšanā. LIFE Peat Restore projekta galvenais mērķis ir purvu atjaunošana klimata pārmaiņu mazināšanai. Šovasar tiks īstenoti darbi dabā, lai aizsprostotu grāvjus, kas degradē purvus, bet dabas parkā “Engures ezers” jau 2020. gada sākumā ir īstenota krūmu izciršana.
Lai īstenotu darbus dabā, iepriekšējos trīs gados projekta teritorijās veikta pamatīga inventarizācija, kartēšana, modelēšana un pirmo reizi Latvijā tiek izmēģināta GEST (abreviācija no Greenhouse Gas Emission Sites Types) metode, kas, izmantojot veģetāciju kā indikatoru, palīdz noteikt siltumnīcefekta gāzu emisijas purvos un citos kūdrāju veidos. Ar GEST metodi iegūtie dati tiek likti kopā ar instrumentāliem siltumnīcefekta gāzu mērījumiem, lai noskaidrotu, kādas ir klimata pasiltināšanos izraisošo gāzu emisijas no projektā pētītajiem purviem. Lai gan patiesībā tas ir sarežģīti, brošūras stāsta par purviem un to izpēti vienkāršā valodā.
Visas brošūras ir lasāmas divās valodās – gan latviešu, gan angļu valodā. Pašlaik tās pieejamas elektroniski, bet drīzumā būs lasāmas arī drukātā veidā.

Dabas liegums “Augstroze”: lasīt

Dabas liegums “Baltezera purvs”: lasīt

Dabas parks “Engures ezers”: lasīt

Aicinām lejuplādēt, izlasīt un doties dabā!