Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Kasvuhoonegaaside emissiooni hindamisest projektialadel

Kui looduslikud, kuivendamisest mõjutamata sood seovad süsinikku, vähendades atmosfääri CO2 sisaldust, siis kuivendamise tagajärjel muutuvad need sood olulisteks kasvuhoonegaaside (KHG) emissiooni allikateks. Projekti Life Peat Restore peamine eesmärk on taastada kuivendamisest rikutud sooelupaikade looduslik seisund projektialadel Saksamaal, Poolas, Leedus, Lätis ja Eestis eesmärgiga vähendada inimtegevusest tulenevat kasvuhoonegaaside emissiooni. Eeluuringud Selleks, et hinnata taastamise tulemuslikkust, tehakse … loe veel

Rändnäitus Life Peat Restore projektialadest

8. märtsil 2019 avati Läti Ülikooli botaanikaaia palmimajas LIFE Peat Restore projekti raames koostatud fotonäitus, mis kajastab kõigi viie projektimaa – Läti, Leedu, Eesti, Poola ja Saksamaa soode taastamisalade loodusväärtusi ja taastamisvajadust, taastamiseelseid uuringuid ja alustatud taastamisvõtteid. Näituse koostas Läti Ülikooli projektimeeskond koostöös kõigi programmi LIFE Peat Restore partneritega. Väljas on 32 autori tööd, kelle … loe veel

Seminaril Leedus arutleti projektialade kasvuhoonegaaside emissiooni stsenaariumide üle

Projekti Life Peat Restore seminar 22.-26. oktoobril Vilniuses oli korraldatud leedupoolse projektipartneri Leedu Looduse Fondi poolt. Kohal olid kõigi projektipartnerite (Läti ülikooli, Tallinna Ülikooli, Leedu Looduse Fondi, Poola Klub Przirodnikovi ja NABU) esindajad. 2018. aasta suurim tulemus oli seirevõrgustiku käivitumine kõigis projektimaades. Koostati taimkatte kaardid, rajati püsiseirealad taimestiku ja vee seireks, paigaldati automaatsed sooveetaseme mõõtmise … loe veel

Projekt Life Peat Restore Läti TVs

10. oktoobril 2018 oli Läti TVs teadussaadete sarja Izziņas impulss raames soodele pühendatud saade, milles esinesid projekti Life Peat Restore eksperdid. Saates arutleti soode osa üle üleujutuste reguleerimisel ja kasvuhoonegaaside (KHG) sidumisel, aga ka vastuolu üle soode kaitse ja turba kaevandamise vahel. Saade filmiti Augstroze Looduskaitsealal, kus on üks projekti Life Peat Restore  rabaökosüsteemi taastamisala. … loe veel

Suursoo – Leidissoo hoiualal on madalsoolinnustik peaaegu hävinud

Projekti Life Peat Restore taastamisala moodustab suurema osa Suursoo – Leidisoo hoiualast suure soostiku idaservas. Hoiuala on moodustatud  Lääne-Eestile tüüpilise ja inimtegevusest oluliselt mõjutamata soostiku ning haruldaste liikide kaitseks. See on ka osa Suursoo – Leidissoo linnu- ja loodusalast ning kuulub Natura 2000 alade võrgustikku. Tegelikkuses on ala kraavitatud ja üsna tugeva kuivenduse mõjuga. Projekti … loe veel

Kõik projektis osalevad maad on alustanud kasvuhoonegaaside emissiooni mõõtmistega

Kõigis projektis osalevates riikides – Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Saksamaal on kasvuhoonegaaside (KHG) emissiooni mõõtmine käima läinud. Sel suvel käis NABU rahvuslik koordinaator Andreas Herrmann Eestis ja Lätis konsulteerimas ja üle vaatamas KHG mõõtmise väljakuid ning jälgis mõõtmisprotsessi /https://life-peat-restore.eu/en/greenhouse-gas-monitoring-stations-installed-project-areas-latvia/. KHG mõõtmisi tehakse kolme aasta jooksul (2018-2020) vegetatsiooniperioodi algusest kuni lõpuni igal kuul. Projektialadel, kus … loe veel

Turbamaade kasutamise, kuivendamise ja taastamise seadusandluse analüüs

LIFE Peat Restore projekti partnerid Leedu Looduse Fondist, Läti Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, NABUst ja Poola Naturalistide Klubist koostasid ülevaated turbamaade kasutamist puudutava seadusandluse kohta Leedus, Lätis, Eestis, Saksamaal ja Poolas. Neis ülevaadetes analüüsitakse riikides kehtivaid  turbamaade kasutamist ja kaitset käsitlevaid seadusi ning tuuakse välja seadustes olevaid probleeme seoses soode kaitsmisega ja taastamisega. Selleks, et soode … loe veel

Kevadsuvistest tegemistest Life Peat Restore Suursoo projektialal

Eesti projektimeeskond jätkas 2018. aasta kevadel ja suvel välitöid Suursoo projektialal analüüside tegemise ja mõõteaparatuuri paigaldamisega. Aprillis ja mais käidi ala läbi ja koostati võimalikult täpsed kraavide kirjeldused ning droonifotode abil täpsustati taimkattetüüpide levikut. Mais ja juunis paigaldati vajaolev mõõteaparatuur. Iga 10 x x10 m taimkatteanalüüsiruudu kõrvale paigaldati veetaseme mõõtmise daiver, kokku 56 tk. Lisaks … loe veel

Dilämmastikoksiidi emissioon kuivendatud turbamaadelt on olnud alahinnatud

Projekti Life-Peat-Restore partner Saksamaa keskkonnakaitseorganisatsioon NABU levitas käesoleva aasta aprillikuus informatsiooni kuivendatud turbamaadelt emiteeruva dilämmastikoksiidi (N2O), teisisõnu naerugaasi kahjuliku mõju kohta atmosfääri protsessidele. Dilämmastikoksiid on üks kasvuhoonegaasidest, mis vabaneb atmosfääri peamiselt kuivendatud soodele rajatud põllumajanduslikelt maadelt. Kasvuhoonegaasina on N2O molekuli mõju atmosfääriprotsessidele 298 korda suurem kui süsihappegaasi molekuli mõju. Sellega seoses rõhutab NABU asepresident Thomas … loe veel

Poola ja Läti LIFE projektide eksperdid kohtusid Läti soodes

22. ja 23. augustil 2017. a kohtusid Lätis kahe Poola LIFE projekti ning LIFE Peat Restore lätlastest ja poolakatest esindajad. Poolat esindas mitteriiklik organisatsioon Naturalistide klubi (Klub Przyrodnikow), mis täidab kahte  lubjarikaste soode taastamise LIFE projekti: Conservation and restoration of alkaline fens (code 7230) in the young-glacial landscape of the northern Poland  (LIFE11 NAT/PL/00423) ja Conservation of … loe veel