Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Euroopa noored soode kaitsel põllumajanduspoliitikat mõjutamas

Rahvusvaheline noorte grupp Re-peat survestab EL-i poliitikuid pöörama uues põllumajandusstrateegias (2021-2027) suuremat tähelepanu soode kaitsele ja taastamisele. Re-Peat koostas esseekogu Peat Anthology, mis peegeldab noorte nägemust ja muret tulevase elukeskkonna pärast. Rõhutatakse, et elukeskkond, mille praegused otsustajad kujundavad, on see, milles praegused noored peavad elama. Praegu väljatöötatav Euroopa põllumajandusstrateegia toetab põllumajanduse arengut ja jätkusuutlikkust ning … loe veel

Läänemaa-Suursoo turbalasundi uuringud georadari meetodil

Möödunud nädalal alustasime Suursoo projektialal turbalasundi uuringuid georadari abil. Georadar on geofüüsikas kasutatav kõrgtehnoloogiline aparatuur, kus raadiolainete impulsside abil kuvatakse pilt pinnase siseehitusest. Teisisõnu, radar võimaldab näha maa sisse. Soode turbalasundeis eristub selgelt piir turba ja mineraalse lamami vahel ehk saab teada turbakihi paksuse, samuti eristuvad erineva veesisaldusega ja erineva lagunemisastme ning botaanilise koostisega kihid. … loe veel

24-tunnine turbamaade festival veebis

2. juunil 2020 tähistatakse esimest korda rahvusvahelist turba päeva. Selle päeva tähistamise on algatanud Rahvusvaheline turbamaade ühing (IPS). Päeva eesmärgid on sarnased rahvusvahelisele märgalade päevale, mida peetakse 2. veebruaril, kuid keskendutakse turbamaade majandamisele ja sellega seotud keskkonna ja ühiskonna probleemidele. Hiljuti moodustunud Euroopa noorte grupp RRE-PEAT on organisatsioon, kuhu on koondunud mitme maa noored, kelle … loe veel

Näitus Soode taastamine – panus kliimakaitsesse ringleb Eestis

Sood on olulised atmosfääri kasvuhoonegaaside sisalduse reguleerimisel. Soodes ladestub osa kasvanud taimeosadest turbana, millega viiakse neis sisalduv süsinik aineringest välja. Selle võrra väheneb atmosfääri kasvuhoonegaaside sisaldus. Kuigi sood on Maal levinud vaid 3% maast, on nende turba süsinikusisaldus suurem kui kõigis maailma metsades kokku. Seega on tervete sooökosüsteemide hoidmine ja kuivendamisega rikutud sooalade taastamine kliimakaitse … loe veel

Suur rahvusvaheline arutelu soode ja kliima kaitsmise üle

Pariisi kliimaleppe kohaselt on Euroopa Liit (EL) lubanud 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside (KHG) emissiooni 40% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega. Selle saavutamiseks toetab EL neid tegevusi, mis aitavad vähendada KHG emissiooni.  Soode taastamine on kindlalt selline tegevus, mille abil väheneb KHG emissioon pikaajaliselt (aastatuhendeteks). Projekt Life Peat Restore, mis just EL toel selle eesmärgi nimel … loe veel

Rändnäitus Life Peat Restore projektialadest

8. märtsil 2019 avati Läti Ülikooli botaanikaaia palmimajas LIFE Peat Restore projekti raames koostatud fotonäitus, mis kajastab kõigi viie projektimaa – Läti, Leedu, Eesti, Poola ja Saksamaa soode taastamisalade loodusväärtusi ja taastamisvajadust, taastamiseelseid uuringuid ja alustatud taastamisvõtteid. Näituse koostas Läti Ülikooli projektimeeskond koostöös kõigi programmi LIFE Peat Restore partneritega. Väljas on 32 autori tööd, kelle … loe veel

Poola ja Läti LIFE projektide eksperdid kohtusid Läti soodes

22. ja 23. augustil 2017. a kohtusid Lätis kahe Poola LIFE projekti ning LIFE Peat Restore lätlastest ja poolakatest esindajad. Poolat esindas mitteriiklik organisatsioon Naturalistide klubi (Klub Przyrodnikow), mis täidab kahte  lubjarikaste soode taastamise LIFE projekti: Conservation and restoration of alkaline fens (code 7230) in the young-glacial landscape of the northern Poland  (LIFE11 NAT/PL/00423) ja Conservation of … loe veel

Esimene EL poolne projekti ülevaatus

Tallinna Ülikool

    Esimene Euroopa Liidu poolne projekti ülevaatus toimus 11. – 12. juunil 2017 Tallinna Ülikoolis Eesti projektialal Suursoo-Leidissoo hoiualal.  Dr Jan Sliva koos kõigi viie projektis osaleva maa esindajatega pidas nõu projekti kulgemise üle ja täpsustas esimese projektisuve tööde metoodikaid.

Nõupidamine “Peatlands and Atmosphere“

Klein Köris

27. kuni 30. aprillil kohtuvad projekti partnerid Eestist, Leedust, Lätist, Poolast ja Saksamaalt rahvusvahelisel nõupidamisel “Peatland and Atmosphere” väikeses Saksamaa paigas Klein Köris. Kooskõlastatakse projekti tehnilist baasi ja katsetatakse kasvuhoonegaaside mõõtmise ja taimkatte kaardistamise metoodikaid. Külastatakse kohti Löptener Fenne ja Sandrasen.

Esimene projekti nõupidamine Riias

Riga

LIFE Peat Restore projekti meeskonnad Poolast, Lätist, Leedust, Eestist ja Saksamaalt kohtusid veebruari lõpus Riias esimesel projekti nõupidamisel. Vastuvõtja Läti Ülikool, üks lätipoolsetest projekti partneritest, kutsus projekti osalised ülikooli botaanikaaeda arutama projekti seisu ja tegevusi ning kooskõlastama kontseptisoone. Osales 30 projekti liiget. Projekti koosolekuid on plaanitud pidada erinevate projektis osalejate juures iga poole aasta järel, … loe veel