Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

MADALSOO KUIVENDAMINE LÄÄNEMAA SUURSOOS ON MUUTNUD SOOVEE TASEME HEITLIKUKS NII AJAS KUI RUUMIS

Enne veetaseme tõstmist  Läänemaa Suursoo idaservas oleval Suursoo-Leidissoo taastamisalal uuriti soovee tasemeid 61 mõõtmisjaamas kolme aasta jooksul enne kraavidele paisude rajamist. Automaatsed veetaseme logerid registreerisid veetasemeid iga tunni tagant. Nüüd on saadud andmed analüüsitud ja selle põhjal pilt vee liikumisest ning veetasemete ja kujunenud taimestiku seostest selles kaua kuivendatud olnud soos selgeks saanud. Eestikeelne Ökoloogialeksikon … loe veel

SOO TAASTUMIST MÄRKASID ESIMESENA LINNUD

Läänemaa Suursoo idanurgas paikneva endise madalsoo ja seal kuivendamise mõjul kujunenud siirdesoo ja erinevate soometsade elustiku seisundi parandamiseks ja soo süsiniku sidumise võime taastamiseks tehti projekti LIFE Peat Restore raames tõkestati kraavid paisudega, et need enam sood ei kuivendaks. Enne seda aga viidi läbi mitmekülgne elustiku seire, muuhulgas ka pesitsuslindude inventuur, sest linnud on väga … loe veel

Vesi on Suursoos tagasi

Märtsis jõudsid Läänemaa Suursoos lõpule 8 kuud väldanud veerežiimi taastamistööd. Suursoo taastamisala (ca 3300 ha) on üks suurimaid sootaastamise alasid ning suurim madalsoo taastamisala Eestis. Korraga käis töö kuni nelja ekskavaatoriga. Kuigi pehmel soopinnal olid talvel olud paiguti üpris keerulised ja raske tehnika kippus uppuma, sai töid teostanud Timberston ehitus OÜ  kõige vajalikuga siiski edukalt … loe veel

Läänemaa-Suursoo turbalasundi uuringud georadari meetodil

Möödunud nädalal alustasime Suursoo projektialal turbalasundi uuringuid georadari abil. Georadar on geofüüsikas kasutatav kõrgtehnoloogiline aparatuur, kus raadiolainete impulsside abil kuvatakse pilt pinnase siseehitusest. Teisisõnu, radar võimaldab näha maa sisse. Soode turbalasundeis eristub selgelt piir turba ja mineraalse lamami vahel ehk saab teada turbakihi paksuse, samuti eristuvad erineva veesisaldusega ja erineva lagunemisastme ning botaanilise koostisega kihid. … loe veel

Läänemaa Suursoo taastamisalal algasid veerežiimi taastamistööd

Projekti Life Peat Restore Eesti projektialal Läänemaa Suursoo kuivendatud liigirikkas madalsoos algasid veerežiimi taastamistööd. Soovee taseme tõstmiseks tuleb peatada vee kiire äravool sinna pika aja jooksul rajatud rohkete kraavide kaudu.  Selleks rajatakse kraavidele turbapaisud. Kahele kraaviks kaevatud vooluteele – Piirsalu jõele ja Kaldemäe ojale ei saa paise teha, kuna neid kasutavad lõhelised ülesvoolu olevatele kudepaikadele … loe veel

Läänemaa Suursoo liigirikka madalsoo taastamisala taastamiskava on valmis ja taastamistööde leping on sõlmitud

Varem Läänemaa-Suursoos sookompleksi (üle 23 000 ha) idaosas autonoomse osana levinud ulatuslik liigirikas madalsoo (üle 3400 ha) kuivendati 1880ndatel. Selleks sirgendati ja süvendati käsitsi kaevamisega neli ala läbivat oja. 1930ndatel oli plaan hakata Ellamaa elektrijaama tarbeks ala põhja- ja lõunaosast turvast kaevandama. Poliitilistel põhjustel jäi see plaan katki kuid need piirkonnad jõuti siiski kuivendusvõrguga katta. … loe veel

Suursoo – Leidissoo hoiualal on madalsoolinnustik peaaegu hävinud

Projekti Life Peat Restore taastamisala moodustab suurema osa Suursoo – Leidisoo hoiualast suure soostiku idaservas. Hoiuala on moodustatud  Lääne-Eestile tüüpilise ja inimtegevusest oluliselt mõjutamata soostiku ning haruldaste liikide kaitseks. See on ka osa Suursoo – Leidissoo linnu- ja loodusalast ning kuulub Natura 2000 alade võrgustikku. Tegelikkuses on ala kraavitatud ja üsna tugeva kuivenduse mõjuga. Projekti … loe veel

Taimestiku väliuuringud Eesti taastamisalal on lõpetatud

Tallinna Ülikooli projektimeeskond lõpetas taimestiku väliuuringud oma suurel (üle 3000 ha) taastamisalal Suursoo – Leidissoo kuivendatud madalsookompleksis. Taimkatte analüüse tehti neljateiskümnel kraavide suhtes risti paigutatud transektil pikkusega 200 kuni 500 meetrit. Transektide pikkuse ja neil olevate uurimisruutude arvu määras ära taimkattemuster. Ühel transektil oli neli kuni kuus uurimisruutu suurusega 10 x 10 meetrit puu- ja … loe veel