Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Taimestiku väliuuringud Eesti taastamisalal on lõpetatud

Tallinna Ülikooli projektimeeskond lõpetas taimestiku väliuuringud oma suurel (üle 3000 ha) taastamisalal Suursoo – Leidissoo kuivendatud madalsookompleksis. Taimkatte analüüse tehti neljateiskümnel kraavide suhtes risti paigutatud transektil pikkusega 200 kuni 500 meetrit. Transektide pikkuse ja neil olevate uurimisruutude arvu määras ära taimkattemuster. Ühel transektil oli neli kuni kuus uurimisruutu suurusega 10 x 10 meetrit puu- ja … loe veel

Kahe Läti projektiala taastamiskava koostamine

2017, aastal on plaanis kahe Läti projektiala – Augstroze looduskaitseala ja Baltezers’i sookaitsala kuivendamisest mõjutatud soode taastamiskavade koostamine. Kohalikes omavalitsustes peetavatel majandamiskavade koostamise aruteludel saavad osaleda kõik huvigrupid, nii need, kelle kodud on mõlema sooala lähedal, mitmete institutsioonide esindajad kui ka teised huvitatud isikud. Vastavalt Läti seadusandlusele peavad majandamiskavad olema hinnatud mitmetest aspektidest. Majandamiskava koostamisele peavad eelnema … loe veel

Projekti kajastava dokumentaalfilmi esimesed võtted

Słowiński Rahvuspark

Poola meeskond võõrustas projekti kohta dokumentaalfilmi tegevat ELM Media filmigruppi 26. – 28. juunil. Salvestati projekti LIFE Peat Restore käigus rikutud soodes soostumise taastamiseks tehtavaid  ettevõtmisi. Projekti eesmärk on vähendada CO2 emissiooni kuivendamisega ja kaevandamisega rikutud soodes Kesk- ja Põhja-Euroopa maades. Poolas filmiti eksperimenti, millega taastatakse sootaimestik Krakulice turbakaevandusalal kahel ammendatud turbaväljal. Pärast tööstusliku kaevandamise lõppemist … loe veel

Esimene EL poolne projekti ülevaatus

Tallinna Ülikool

    Esimene Euroopa Liidu poolne projekti ülevaatus toimus 11. – 12. juunil 2017 Tallinna Ülikoolis Eesti projektialal Suursoo-Leidissoo hoiualal.  Dr Jan Sliva koos kõigi viie projektis osaleva maa esindajatega pidas nõu projekti kulgemise üle ja täpsustas esimese projektisuve tööde metoodikaid.

Nõupidamine “Peatlands and Atmosphere“

Klein Köris

27. kuni 30. aprillil kohtuvad projekti partnerid Eestist, Leedust, Lätist, Poolast ja Saksamaalt rahvusvahelisel nõupidamisel “Peatland and Atmosphere” väikeses Saksamaa paigas Klein Köris. Kooskõlastatakse projekti tehnilist baasi ja katsetatakse kasvuhoonegaaside mõõtmise ja taimkatte kaardistamise metoodikaid. Külastatakse kohti Löptener Fenne ja Sandrasen.

Esimene projekti nõupidamine Riias

Riga

LIFE Peat Restore projekti meeskonnad Poolast, Lätist, Leedust, Eestist ja Saksamaalt kohtusid veebruari lõpus Riias esimesel projekti nõupidamisel. Vastuvõtja Läti Ülikool, üks lätipoolsetest projekti partneritest, kutsus projekti osalised ülikooli botaanikaaeda arutama projekti seisu ja tegevusi ning kooskõlastama kontseptisoone. Osales 30 projekti liiget. Projekti koosolekuid on plaanitud pidada erinevate projektis osalejate juures iga poole aasta järel, … loe veel

Programm LIFE projekti haldamiseks

Riga

Projekti meeskonna esimesel kohtumisel Riias tutvuti LIFE projekti haldamiseks koostatud programmiga eLMA. Projekti juht Dr. Dominik Zak ja Michał Trzcinka allkirjastasid lepingu spetsiaalselt LIFE projektide haldamiseks koostatud eLMA kasutamiseks. See rakendus võimaldab igal ajal saada kergesti ülevaadet kogu eelarvest ja projekti seisundist.

Biesenthaler Becken projektialal

Biesenthal

Saksamaa projektialad asuvad 60 kilomeetrit Berliinist kirdes. Need on kolm kuivendatud rabametsa ala Biesenthaler Becken looduskaitsealal, kus kaitseala töötaja Andreas Krone, tutvustas Saksamaa meeskonnale projektialasid. Taastama hakatakse ligikaudu 15 hektari suurust ala, kus tammitatakse kraavid, nii et veetase tõuseks maapinna lähedale. See võimaldab sootaimedel kasvada, tekib turvas ja sellega salvestatakse süsinik. Praegu koostatakse taastamise projekti, … loe veel