Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Kevadsuvistest tegemistest Life Peat Restore Suursoo projektialal

Eesti projektimeeskond jätkas 2018. aasta kevadel ja suvel välitöid Suursoo projektialal analüüside tegemise ja mõõteaparatuuri paigaldamisega.

Aprillis ja mais käidi ala läbi ja koostati võimalikult täpsed kraavide kirjeldused ning droonifotode abil täpsustati taimkattetüüpide levikut. Mais ja juunis paigaldati vajaolev mõõteaparatuur. Iga 10 x x10 m taimkatteanalüüsiruudu kõrvale paigaldati veetaseme mõõtmise daiver, kokku 56 tk. Lisaks paigaldati veel kaheksa elektrijuhtivuse mõõtmise daiverit ning kaks piesomeetrilist jaama, millest ühes on neli ja teises viis erineval sügavusel paiknevat veetaseme mõõtmise daiverit. Kõige paremini säilinud madalsoo ossa rajati ilmajaam, mis koosneb  sademete, õhurõhu, temperatuuri, valgushulga ja fotosünteetilise aktiivsuse mõõtmise sensoritest.

Martin Küttim endapaigaldatud ilmajaama kõrval.

Ehitati välja kasvuhoonegaaside (KHG) mõõtmise väljakud. Igal väljakul on KHG mõõtmiskambri alusteks neli raami, kaks mikroreljeefi kõrgemas ja kaks madalamas osas. Iga väljaku serva rajati laudtee selleks, et vältida mõõtmise aegset mõju soopinnale ja sellega ka KHG emissioonile. Kokku rajati 24 mõõtmisväljakut. KHG mõõtmistega alustati juulis ning mõõtmised jätkuvad kord kuus vegatatsiooniperioodi lõpuni.

KHG mõõtmissüsteem.

Suurem osa taimkatteanalüüse (14 transektil 69 analüüsiruutu suurusega 10 x 10 m, mille sees paiknevad väiksemad ruudud  rohttaimede ja sambla analüüsideks) tehti 2017. aastal; täpsema metoodikaga saab tutvuda aadressil https://life-peat-restore.eu/en/field-vegetation-analyses-on-estonian-restoration-site-completed/. 2018. aastal täiendati taimkatteanalüüside hulka veel projektiala lääneosa andmetega, kokku üheteistkümne 10 x 10 m analüüsiruuduga kolmel transektil.

Vegetatsiooniperiood jätkub ja tegemised projektialal jätkuvad samuti. Installeeritud mõõteriistad koguvad pidevalt andmeid nii õhu- kui veekeskkonna kohta saamaks ülevaadet elupaikade taastamise eelsest seisundist.