Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Eesmärk

Kümme projektipartnerit Saksamaalt, Poolast, Lätist, Leedust ja Eestist algatasid 2016. aastal LIFE kliimamuutuste leevendamise projekt “Life Peat Restore”. Viie aasta jooksul on projekti raames plaanis tõsta veetaset ja luua tingimused soode taastumiseks partnermaade rikutud soodes, kokku 5 300 hektaril. Suurem eesmärk on sel teel muuta need alad süsinikku emiteerivatest süsinikku siduvateks.

Kliimamuutuste
LEEVENDAMINE

Projekti täitmise käigus registreeritakse, analüüsitakse ja võrreldakse kasvuhoonegaaside emissiooni ja sidumise, veetaseme ning elustikku (floora ja fauna) parameetreid. See aitab hinnata taassoostamise meetmete tulemuslikkust ja annab võimaluse parandada kiiresti vigu. Samuti hinnatakse taassoostamise võimalikku mõju kliimale.

KOGEMUste
vahetamine

Projekt keskendub peamisele eesmärgile – rikutud soode taastamisele viisil, mis kindlustab nendel aladel turbatekke ja sellega kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamise. Saadud kogemuste põhjal koostatakse turbaalade taastamise juhend, mis on kõigile kättesaadav.

HUVILISTE
kaasamine

Infomaterjalide ja fotonäituse koostamise, dokumentaalfilmi ja muude tutvustavate materjalide loomise ja ürituste korraldamise kaudu tõstatatakse huvi ja suurendatakse avalikkuse teadlikkust projektiga lahendatavate probleemide kohta.

Kasvuhoonegaaside piiramine

Taassoostatud turbaaladel on turvas veega küllastunud, turba mineraliseerumine on peatunud ja süsiniku akumuleerub taas ning atmosfääri süsihappegaas (CO2) seotakse jälle. Kasvuhoonegaaside emissiooni ulatuslik vähendamine, mis saavutatakse ümberpööramisega, on praeguse Euroopa Liidu kliimapoliitika rakendamise oluline tulemus.

Projekti partnerid

Kaasfinantseerija