Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Läänemaa-Suursoo turbalasundi uuringud georadari meetodil

Möödunud nädalal alustasime Suursoo projektialal turbalasundi uuringuid georadari abil. Georadar on geofüüsikas kasutatav kõrgtehnoloogiline aparatuur, kus raadiolainete impulsside abil kuvatakse pilt pinnase siseehitusest. Teisisõnu, radar võimaldab näha maa sisse. Soode turbalasundeis eristub selgelt piir turba ja mineraalse lamami vahel ehk saab teada turbakihi paksuse, samuti eristuvad erineva veesisaldusega ja erineva lagunemisastme ning botaanilise koostisega kihid. … loe veel

Projekti meeskond rahvusvahelisel soode taastamise alasel konverentsil Riias

Lätis korraldati rahvusvaheline konverents 13.-14. juunil 2019. a seoses LIFE Kliimaprogrammi projekti Life REstore (LIFE15 CCM DE 000138 PR1LET 171031) lõppemisega. Konverentsi põhiteemaks oli vastutustundlik ja säästev turbamaade majandamine. 150 osalejast oli suurem osa Lätist, kuid ettekandjaid oli veel mitmelt Euroopa maalt, nagu Giacomo Grassi Brüsselist Euroopa komisjonist, Emily Taylor ja Paul Leadbitter Suurbritanniast, Bernd … loe veel

Kasvuhoonegaaside emissiooni hindamisest projektialadel

Kui looduslikud, kuivendamisest mõjutamata sood seovad süsinikku, vähendades atmosfääri CO2 sisaldust, siis kuivendamise tagajärjel muutuvad need sood olulisteks kasvuhoonegaaside (KHG) emissiooni allikateks. Projekti Life Peat Restore peamine eesmärk on taastada kuivendamisest rikutud sooelupaikade looduslik seisund projektialadel Saksamaal, Poolas, Leedus, Lätis ja Eestis eesmärgiga vähendada inimtegevusest tulenevat kasvuhoonegaaside emissiooni. Eeluuringud Selleks, et hinnata taastamise tulemuslikkust, tehakse … loe veel

Poola ja Läti LIFE projektide eksperdid kohtusid Läti soodes

22. ja 23. augustil 2017. a kohtusid Lätis kahe Poola LIFE projekti ning LIFE Peat Restore lätlastest ja poolakatest esindajad. Poolat esindas mitteriiklik organisatsioon Naturalistide klubi (Klub Przyrodnikow), mis täidab kahte  lubjarikaste soode taastamise LIFE projekti: Conservation and restoration of alkaline fens (code 7230) in the young-glacial landscape of the northern Poland  (LIFE11 NAT/PL/00423) ja Conservation of … loe veel

Kahe Läti projektiala taastamiskava koostamine

2017, aastal on plaanis kahe Läti projektiala – Augstroze looduskaitseala ja Baltezers’i sookaitsala kuivendamisest mõjutatud soode taastamiskavade koostamine. Kohalikes omavalitsustes peetavatel majandamiskavade koostamise aruteludel saavad osaleda kõik huvigrupid, nii need, kelle kodud on mõlema sooala lähedal, mitmete institutsioonide esindajad kui ka teised huvitatud isikud. Vastavalt Läti seadusandlusele peavad majandamiskavad olema hinnatud mitmetest aspektidest. Majandamiskava koostamisele peavad eelnema … loe veel

Biesenthaler Becken projektialal

Biesenthal

Saksamaa projektialad asuvad 60 kilomeetrit Berliinist kirdes. Need on kolm kuivendatud rabametsa ala Biesenthaler Becken looduskaitsealal, kus kaitseala töötaja Andreas Krone, tutvustas Saksamaa meeskonnale projektialasid. Taastama hakatakse ligikaudu 15 hektari suurust ala, kus tammitatakse kraavid, nii et veetase tõuseks maapinna lähedale. See võimaldab sootaimedel kasvada, tekib turvas ja sellega salvestatakse süsinik. Praegu koostatakse taastamise projekti, … loe veel