Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Kasvuhoonegaaside emissiooni hindamisest projektialadel

Kui looduslikud, kuivendamisest mõjutamata sood seovad süsinikku, vähendades atmosfääri CO2 sisaldust, siis kuivendamise tagajärjel muutuvad need sood olulisteks kasvuhoonegaaside (KHG) emissiooni allikateks. Projekti Life Peat Restore peamine eesmärk on taastada kuivendamisest rikutud sooelupaikade looduslik seisund projektialadel Saksamaal, Poolas, Leedus, Lätis ja Eestis eesmärgiga vähendada inimtegevusest tulenevat kasvuhoonegaaside emissiooni.

Eeluuringud

Selleks, et hinnata taastamise tulemuslikkust, tehakse projektialadel põhjalikud eeluuringud alade seisundi kirjeldamisel. Need on aluseks taastamisprojektide koostamisele ja võimaldavad hinnata tehtud taastamismeetmete tulemuslikkust. Eeluuringute käigus kogutakse andmeid taimestiku, veetasemete, veekeemia ja turba koostise kohta. Ajalooliste andmete, kaardianalüüsi ja turba koostise kaudu selgitatakse välja alade kasutamise ajalugu ja varasem seisund. Rajatud on püsiseirealad, millel jätkatakse elustiku ja keskkonnaparameetrite seisundi seiret taastamise ajal ja ka taastamise järgselt.

Kasvuhoonegaaside emissioonide mõõtmisel taastamisaladelt kasutatakse jahutusega läbipaistvaid mõõtmiskambreid. Lisaks testitakse GEST lähenemise rakendatavust projektialade elupaikades KHG emissiooni hindamisel. GEST lähenemine on välja töötatud Greifswaldi sookeskuse poolt ja selle kohaselt hinnatakse KHG emissioone taimkatte ja sooveetasemete andmete sidumise kaudu ilma kohapealsete mõõtmisteta varasemate muudel aladel saadud mõõtmistulemuste põhjal.

Kasvuhoonegaaside mõõtmine läbipaistva kambriga siirdesoometsas Suursoo-Leidissoo taastamisalal

Nüüdseks on eeluuringute tulemused kokku võetud ja esitatud aruannetena Euroopa Komisjonile.

GEST-tüübid ja tulevikustsenaariumid

Aruandes GEST Analysis Monitoring Report on välja toodud proovialade elupaikade GEST-tüüpide kaardid ja neile GEST-lähenemise abil leitud KHG emissioonide suurused. Eeldatakse, et veetasemete tõstmise järgselt GEST-tüübid muutuvad ning KHG emissioonid aladelt vähenevad. Koostati stsenaariumid taastamisjärgsete GEST-tüüpide ja KHG emissioonide muutumise kohta (First GEST/GHG Balance scenarios), mille järgi saab analüüsida taastamismeetmete rakendamise efektiivsust.

GEST Analysis Monitoring Report