Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Poola ja Läti LIFE projektide eksperdid kohtusid Läti soodes

22. ja 23. augustil 2017. a kohtusid Lätis kahe Poola LIFE projekti ning LIFE Peat Restore lätlastest ja poolakatest esindajad. Poolat esindas mitteriiklik organisatsioon Naturalistide klubi (Klub Przyrodnikow), mis täidab kahte  lubjarikaste soode taastamise LIFE projekti: Conservation and restoration of alkaline fens (code 7230) in the young-glacial landscape of the northern Poland  (LIFE11 NAT/PL/00423) ja Conservation of alkaline fens (7230) in southern Poland (LIFE13 NAT/PL/000024). Lätit esindasid LIFE Peat Restore projekti partnerid Läti Ülikoolist.

Külastati mitmeid Läti sootaastamisalasid, sealhulgas ka Engure Loodusparki, mis on üks kolmest LIFE Peat Restore projekti taastamisalast Lätis. Sellel alal parandatakse soo seisundit kahe Natura 2000 elupaiga – pruuni sepsika (Schoenus ferrugineus) domineerimisega lubjarikka madalsoo (7230) ja lääne-mõõkrohuga (Cladium mariscus)  lubjarikka madalsoo (elupaik 7210) levikualal. Kavas on tammitada kraavid, võtta maha puud ning kõrvaldatakse ekspansiivsed rohttaimed.

Vihmasele ilmale vaatamata olid arutelud viljakad ja inspireerivad. Eksperdid arutasid võimalike lahenduste üle, mida võiks rakendada Engure järve äärsetel soode taastamisel ning kirjeldati teistel aladel rakendatud taastamismeetmeid. Võrreldi Poolas ja Lätis kasutatud meetodeid ning hinnati nende kulukust. Sarnastel aladel on kasutatud erinevaid meetodeid kuid nende maksumus ei ole oluliselt erinenud.Külastades Läti madalsoid ja rabasid sai mitteametlikus atmosfääris jagada soode taastamise kogemusi ning nii mõnigi poolakatelt saadud nõuanne võib olla kasulik otsuste tegemisel Engure järve äärsete soode taastamisel.

 

 

Poola ja Läti eksperdid lubjarikkas madalsoos Engure järve ääres.