Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Seminaril Leedus arutleti projektialade kasvuhoonegaaside emissiooni stsenaariumide üle

Projekti Life Peat Restore seminar 22.-26. oktoobril Vilniuses oli korraldatud leedupoolse projektipartneri Leedu Looduse Fondi poolt. Kohal olid kõigi projektipartnerite (Läti ülikooli, Tallinna Ülikooli, Leedu Looduse Fondi, Poola Klub Przirodnikovi ja NABU) esindajad.

2018. aasta suurim tulemus oli seirevõrgustiku käivitumine kõigis projektimaades. Koostati taimkatte kaardid, rajati püsiseirealad taimestiku ja vee seireks, paigaldati automaatsed sooveetaseme mõõtmise seadmed. Seire käigus saadud andmed on olulised kasvuhoonegaaside (KHG) emissiooni arvutamiseks GEST metoodika järgi; vaata nt https://life-peat-restore.eu/en/greenhouse-gas-monitoring-stations-installed-project-areas-latvia/. 2017. ja 2018. a kaardistati taastamisalade taimkate ja koostati GEST tüüpide levikukaardid.

Seminaril osalejad ühel Leedu taastamisaladest. Foto: L. Jurema

Seminaril toimus sisukas diskussioon GESTi metoodika rakendamise üle. Iga projektipartner esitas enda saadud tulemusi GEST tüüpide määratlemisel ja nende põhjal kasvuhoonegaaside (KHG) emissioonide suuruste arvutamisel (GESTi kataloogi põhjal). Palju aega kulus arutelule puude osa kohta KHG emissioonide arvutamisel. Puude biomassi seotav süsiniku kogus on märkimisväärne võrreldes turba lagunemisel vabaneva süsiniku kogusega, samas aga on see lühiajaline, kuna maapinnale jääv surnud puit laguneb. Otsustati teha KHG bilansi arvutused kahel viisil – nii puude biomassi arvestamisega kui ilma selleta.

Projekti Life Peat Restore GESTi teemaline seminar Vilniuses 22.-26. oktoobril 2018. Foto: L. Jurema

Arutuse all olid projekti taastamisalade tulevikustsenaariumid 30-50 aasta perspektiivis – nii taastamise järgselt kujunevad kui need, mille puhul taastamistegevused ära jäetakse. Edasine töö toimub kõigi projektialade KHG emissiooni arvutuste tegemisel ja tulevikustsenaariumide koostamisel kõigi projektialade kohta. Tulemused avaldatakse peagi.

Seminari väliõppus – mõõtmine kolme mõõtmissüsteemiga. Arutelu parasjagu pimekambriga mõõtva Anna-Helena Purre ja projektipartnerite vahel. Foto: R. Pajula

Seminaril viidi läbi ka väliõppus – kõik, projektialadel otseselt kasvuhoonegaaside mõõtmisel tegevad olid seminarile kaasa võtnud oma mõõtmissüsteemid ja mõõtsid nendega ühel Vilniuse lähedasel turbamaale rajatud heinamaal kasvuhoonegaaside emissiooni selleks, et kalibreerida erinevaid mõõtesüsteeme ja jagada omavahel kogemusi.