Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Dilämmastikoksiidi emissioon kuivendatud turbamaadelt on olnud alahinnatud

Projekti Life-Peat-Restore partner Saksamaa keskkonnakaitseorganisatsioon NABU levitas käesoleva aasta aprillikuus informatsiooni kuivendatud turbamaadelt emiteeruva dilämmastikoksiidi (N2O), teisisõnu naerugaasi kahjuliku mõju kohta atmosfääri protsessidele.

Dilämmastikoksiid on üks kasvuhoonegaasidest, mis vabaneb atmosfääri peamiselt kuivendatud soodele rajatud põllumajanduslikelt maadelt. Kasvuhoonegaasina on N2O molekuli mõju atmosfääriprotsessidele 298 korda suurem kui süsihappegaasi molekuli mõju.

Sellega seoses rõhutab NABU asepresident Thomas Tennhardt, et tulevikus peab loobuma kuivendatud turbamaadel arendatavast põllumajandusest.
Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamiseks on soode taastamine väga oluline. Saksamaal taastatakse igal aastal soid ligikaudu 38 000 hektaril. NABU poolt koordineeritava projekti Life-Peat-Restore raames taastatakse soid Saksamaal, Poolas, Leedus, Lätis ja Eestis kokku 5 300 hektaril. Hindamaks kasvuhoonegaaside emissiooni, määratakse Life-Peat-Restore taastamisaladel kasvuhoonegaaside emissiooni enne taastamist, taastamisperioodil ja pärast taastamist. Teiste kasvuhoonegaaside (süsihappegaas, metaan) kõrval määratakse ka N2O emissiooni.

Informatsioon naerugaasi suurte emissioonide kohta põhineb ülemaailmsel uurimusel, mille viidi läbi Tartu ülikooli professori Ülo Manderi juhitud rahvusvahelise uurimisrühma poolt aastatel 2011-2017. Uurimuse esmase tulemused on avaldatud ajakirjades Scientific Reports ja Nature Communications 2018. aasta kevadel. Ülevaade uurimistulemustest on järelvaadatav ERR portaalis Novaator / https://novaator.err.ee/690593/tu-teadlaste-uuring-soodest-immitseb-naerugaasi/.