Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Kevadsuvistest tegemistest Life Peat Restore Suursoo projektialal

Eesti projektimeeskond jätkas 2018. aasta kevadel ja suvel välitöid Suursoo projektialal analüüside tegemise ja mõõteaparatuuri paigaldamisega. Aprillis ja mais käidi ala läbi ja koostati võimalikult täpsed kraavide kirjeldused ning droonifotode abil täpsustati taimkattetüüpide levikut. Mais ja juunis paigaldati vajaolev mõõteaparatuur. Iga 10 x x10 m taimkatteanalüüsiruudu kõrvale paigaldati veetaseme mõõtmise daiver, kokku 56 tk. Lisaks … loe veel

Dilämmastikoksiidi emissioon kuivendatud turbamaadelt on olnud alahinnatud

Projekti Life-Peat-Restore partner Saksamaa keskkonnakaitseorganisatsioon NABU levitas käesoleva aasta aprillikuus informatsiooni kuivendatud turbamaadelt emiteeruva dilämmastikoksiidi (N2O), teisisõnu naerugaasi kahjuliku mõju kohta atmosfääri protsessidele. Dilämmastikoksiid on üks kasvuhoonegaasidest, mis vabaneb atmosfääri peamiselt kuivendatud soodele rajatud põllumajanduslikelt maadelt. Kasvuhoonegaasina on N2O molekuli mõju atmosfääriprotsessidele 298 korda suurem kui süsihappegaasi molekuli mõju. Sellega seoses rõhutab NABU asepresident Thomas … loe veel

Poola ja Läti LIFE projektide eksperdid kohtusid Läti soodes

22. ja 23. augustil 2017. a kohtusid Lätis kahe Poola LIFE projekti ning LIFE Peat Restore lätlastest ja poolakatest esindajad. Poolat esindas mitteriiklik organisatsioon Naturalistide klubi (Klub Przyrodnikow), mis täidab kahte  lubjarikaste soode taastamise LIFE projekti: Conservation and restoration of alkaline fens (code 7230) in the young-glacial landscape of the northern Poland  (LIFE11 NAT/PL/00423) ja Conservation of … loe veel

Taimestiku väliuuringud Eesti taastamisalal on lõpetatud

Tallinna Ülikooli projektimeeskond lõpetas taimestiku väliuuringud oma suurel (üle 3000 ha) taastamisalal Suursoo – Leidissoo kuivendatud madalsookompleksis. Taimkatte analüüse tehti neljateiskümnel kraavide suhtes risti paigutatud transektil pikkusega 200 kuni 500 meetrit. Transektide pikkuse ja neil olevate uurimisruutude arvu määras ära taimkattemuster. Ühel transektil oli neli kuni kuus uurimisruutu suurusega 10 x 10 meetrit puu- ja … loe veel

Kahe Läti projektiala taastamiskava koostamine

2017, aastal on plaanis kahe Läti projektiala – Augstroze looduskaitseala ja Baltezers’i sookaitsala kuivendamisest mõjutatud soode taastamiskavade koostamine. Kohalikes omavalitsustes peetavatel majandamiskavade koostamise aruteludel saavad osaleda kõik huvigrupid, nii need, kelle kodud on mõlema sooala lähedal, mitmete institutsioonide esindajad kui ka teised huvitatud isikud. Vastavalt Läti seadusandlusele peavad majandamiskavad olema hinnatud mitmetest aspektidest. Majandamiskava koostamisele peavad eelnema … loe veel

Projekti kajastava dokumentaalfilmi esimesed võtted

Słowiński Rahvuspark

Poola meeskond võõrustas projekti kohta dokumentaalfilmi tegevat ELM Media filmigruppi 26. – 28. juunil. Salvestati projekti LIFE Peat Restore käigus rikutud soodes soostumise taastamiseks tehtavaid  ettevõtmisi. Projekti eesmärk on vähendada CO2 emissiooni kuivendamisega ja kaevandamisega rikutud soodes Kesk- ja Põhja-Euroopa maades. Poolas filmiti eksperimenti, millega taastatakse sootaimestik Krakulice turbakaevandusalal kahel ammendatud turbaväljal. Pärast tööstusliku kaevandamise lõppemist … loe veel

Esimene EL poolne projekti ülevaatus

Tallinna Ülikool

    Esimene Euroopa Liidu poolne projekti ülevaatus toimus 11. – 12. juunil 2017 Tallinna Ülikoolis Eesti projektialal Suursoo-Leidissoo hoiualal.  Dr Jan Sliva koos kõigi viie projektis osaleva maa esindajatega pidas nõu projekti kulgemise üle ja täpsustas esimese projektisuve tööde metoodikaid.

Nõupidamine “Peatlands and Atmosphere“

Klein Köris

27. kuni 30. aprillil kohtuvad projekti partnerid Eestist, Leedust, Lätist, Poolast ja Saksamaalt rahvusvahelisel nõupidamisel “Peatland and Atmosphere” väikeses Saksamaa paigas Klein Köris. Kooskõlastatakse projekti tehnilist baasi ja katsetatakse kasvuhoonegaaside mõõtmise ja taimkatte kaardistamise metoodikaid. Külastatakse kohti Löptener Fenne ja Sandrasen.

Esimene projekti nõupidamine Riias

Riga

LIFE Peat Restore projekti meeskonnad Poolast, Lätist, Leedust, Eestist ja Saksamaalt kohtusid veebruari lõpus Riias esimesel projekti nõupidamisel. Vastuvõtja Läti Ülikool, üks lätipoolsetest projekti partneritest, kutsus projekti osalised ülikooli botaanikaaeda arutama projekti seisu ja tegevusi ning kooskõlastama kontseptisoone. Osales 30 projekti liiget. Projekti koosolekuid on plaanitud pidada erinevate projektis osalejate juures iga poole aasta järel, … loe veel

Programm LIFE projekti haldamiseks

Riga

Projekti meeskonna esimesel kohtumisel Riias tutvuti LIFE projekti haldamiseks koostatud programmiga eLMA. Projekti juht Dr. Dominik Zak ja Michał Trzcinka allkirjastasid lepingu spetsiaalselt LIFE projektide haldamiseks koostatud eLMA kasutamiseks. See rakendus võimaldab igal ajal saada kergesti ülevaadet kogu eelarvest ja projekti seisundist.