Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Näitus Soode taastamine – panus kliimakaitsesse ringleb Eestis

Sood on olulised atmosfääri kasvuhoonegaaside sisalduse reguleerimisel. Soodes ladestub osa kasvanud taimeosadest turbana, millega viiakse neis sisalduv süsinik aineringest välja. Selle võrra väheneb atmosfääri kasvuhoonegaaside sisaldus. Kuigi sood on Maal levinud vaid 3% maast, on nende turba süsinikusisaldus suurem kui kõigis maailma metsades kokku. Seega on tervete sooökosüsteemide hoidmine ja kuivendamisega rikutud sooalade taastamine kliimakaitse … loe veel

Suur rahvusvaheline arutelu soode ja kliima kaitsmise üle

Pariisi kliimaleppe kohaselt on Euroopa Liit (EL) lubanud 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside (KHG) emissiooni 40% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega. Selle saavutamiseks toetab EL neid tegevusi, mis aitavad vähendada KHG emissiooni.  Soode taastamine on kindlalt selline tegevus, mille abil väheneb KHG emissioon pikaajaliselt (aastatuhendeteks). Projekt Life Peat Restore, mis just EL toel selle eesmärgi nimel … loe veel

Projekt LIFE Peat Restore IPCC maismaaökosüsteeme käsitleva eriraporti valguses

Rahvusvaheline kliimamuutuste paneel (IPCC) on ÜRO egiidi all tegutsev valitsustevaheline teaduslik organisatsioon, mis hõlmab 195 riigi teadlasi. 2.-6. augustil 2019. a Genfis toimunud IPCC 50. sessioonil kinnitati kliimamuutusi käsitlev eriraport pealkirjaga „Kliimamuutus ja maa: IPCC eriraport kliimamuutuste, kõrbestumise, säästva maakasutuse, toiduainetega kindlustatuse ja kasvuhoonegaaside voogude kohta maismaa ökosüsteemides“. Selle lühivariant on mõeldud poliitikakujundajatele. Põhjalik, üle … loe veel

Filmivõtted soode taastamisaladel

ELF Media, üks meie projektipartnereid, on 2019. aastal võtnud aktiivselt ette projektialade filmimise. Esimesed filmivõtted tehti juba 2017. aastal Leedus ja Poolas. Sel suvel filmitakse Lätis ja Eestis, hiljem minnakse veel Leedusse ja Saksamaale. Filmimisel osalevad paljud projekti Life Peat Restore täitjad, kas intervjueeritavatena, taastamismeetmete tutvustajatena või sobivate filmimispaikade väljavalijatena oma projektialadel. Viimase aasta jooksul … loe veel

Projekti meeskond rahvusvahelisel soode taastamise alasel konverentsil Riias

Lätis korraldati rahvusvaheline konverents 13.-14. juunil 2019. a seoses LIFE Kliimaprogrammi projekti Life REstore (LIFE15 CCM DE 000138 PR1LET 171031) lõppemisega. Konverentsi põhiteemaks oli vastutustundlik ja säästev turbamaade majandamine. 150 osalejast oli suurem osa Lätist, kuid ettekandjaid oli veel mitmelt Euroopa maalt, nagu Giacomo Grassi Brüsselist Euroopa komisjonist, Emily Taylor ja Paul Leadbitter Suurbritanniast, Bernd … loe veel

Kasvuhoonegaaside emissiooni hindamisest projektialadel

Kui looduslikud, kuivendamisest mõjutamata sood seovad süsinikku, vähendades atmosfääri CO2 sisaldust, siis kuivendamise tagajärjel muutuvad need sood olulisteks kasvuhoonegaaside (KHG) emissiooni allikateks. Projekti Life Peat Restore peamine eesmärk on taastada kuivendamisest rikutud sooelupaikade looduslik seisund projektialadel Saksamaal, Poolas, Leedus, Lätis ja Eestis eesmärgiga vähendada inimtegevusest tulenevat kasvuhoonegaaside emissiooni. Eeluuringud Selleks, et hinnata taastamise tulemuslikkust, tehakse … loe veel

Rändnäitus Life Peat Restore projektialadest

8. märtsil 2019 avati Läti Ülikooli botaanikaaia palmimajas LIFE Peat Restore projekti raames koostatud fotonäitus, mis kajastab kõigi viie projektimaa – Läti, Leedu, Eesti, Poola ja Saksamaa soode taastamisalade loodusväärtusi ja taastamisvajadust, taastamiseelseid uuringuid ja alustatud taastamisvõtteid. Näituse koostas Läti Ülikooli projektimeeskond koostöös kõigi programmi LIFE Peat Restore partneritega. Väljas on 32 autori tööd, kelle … loe veel

Seminaril Leedus arutleti projektialade kasvuhoonegaaside emissiooni stsenaariumide üle

Projekti Life Peat Restore seminar 22.-26. oktoobril Vilniuses oli korraldatud leedupoolse projektipartneri Leedu Looduse Fondi poolt. Kohal olid kõigi projektipartnerite (Läti ülikooli, Tallinna Ülikooli, Leedu Looduse Fondi, Poola Klub Przirodnikovi ja NABU) esindajad. 2018. aasta suurim tulemus oli seirevõrgustiku käivitumine kõigis projektimaades. Koostati taimkatte kaardid, rajati püsiseirealad taimestiku ja vee seireks, paigaldati automaatsed sooveetaseme mõõtmise … loe veel

Projekt Life Peat Restore Läti TVs

10. oktoobril 2018 oli Läti TVs teadussaadete sarja Izziņas impulss raames soodele pühendatud saade, milles esinesid projekti Life Peat Restore eksperdid. Saates arutleti soode osa üle üleujutuste reguleerimisel ja kasvuhoonegaaside (KHG) sidumisel, aga ka vastuolu üle soode kaitse ja turba kaevandamise vahel. Saade filmiti Augstroze Looduskaitsealal, kus on üks projekti Life Peat Restore  rabaökosüsteemi taastamisala. … loe veel

Suursoo – Leidissoo hoiualal on madalsoolinnustik peaaegu hävinud

Projekti Life Peat Restore taastamisala moodustab suurema osa Suursoo – Leidisoo hoiualast suure soostiku idaservas. Hoiuala on moodustatud  Lääne-Eestile tüüpilise ja inimtegevusest oluliselt mõjutamata soostiku ning haruldaste liikide kaitseks. See on ka osa Suursoo – Leidissoo linnu- ja loodusalast ning kuulub Natura 2000 alade võrgustikku. Tegelikkuses on ala kraavitatud ja üsna tugeva kuivenduse mõjuga. Projekti … loe veel