Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

MADALSOO KUIVENDAMINE LÄÄNEMAA SUURSOOS ON MUUTNUD SOOVEE TASEME HEITLIKUKS NII AJAS KUI RUUMIS

Enne veetaseme tõstmist  Läänemaa Suursoo idaservas oleval Suursoo-Leidissoo taastamisalal uuriti soovee tasemeid 61 mõõtmisjaamas kolme aasta jooksul enne kraavidele paisude rajamist. Automaatsed veetaseme logerid registreerisid veetasemeid iga tunni tagant. Nüüd on saadud andmed analüüsitud ja selle põhjal pilt vee liikumisest ning veetasemete ja kujunenud taimestiku seostest selles kaua kuivendatud olnud soos selgeks saanud. Eestikeelne Ökoloogialeksikon … loe veel

PROJEKTI LIFE PEAT RESTORE LÕPPKONVERENTSI “RESTORING PEATLANDS FOR CLIMATE” MATERJALID VEEBIS

Sel sügisel on olnud mitmeid üritusi, kus on räägitud soode osast kliimamuutuste leevendamisel ja peetud arutelusid soode taastamise kohta.  Üks neist oli ka meie projekti  Life Peat Restore lõppkonverents “Restore Peatlands for Climate”. Konverents toimus 20.-21. oktoobril veebikonverentsina. Huvi oli suur – konverentsi  jälgijaid oli üle seitsmesaja, seda oli palju rohkem kui  me lootsime. Nii … loe veel

Nüüd on aeg sood taastada!

ÜRO ÖKOSÜSTEEMIDE TAASTAMISE AASTAKÜMME: LIFE PEAT RESTORE KOOS NELJA ELi RAHASTATUD PROJEKTIGA KOOSTAS INFOKOGUMIKU, MIS JUHIB TÄHELEPANU SOODE TAASTAMISE JÄRGMISTELE SAMMUDELE Terves Euroopas soid palju ekspluateeritud – nad on muudetud metsa- või põllumaaks või on turbast tühjaks kaevatud. ÜRO elupaikade taastamise aastakümnesse astudes on oluline tagada, et tulevikus oleksid sood kaitstud, taastatud ja jätkusuutlikult majandatud. … loe veel

Vesi on Suursoos tagasi

Märtsis jõudsid Läänemaa Suursoos lõpule 8 kuud väldanud veerežiimi taastamistööd. Suursoo taastamisala (ca 3300 ha) on üks suurimaid sootaastamise alasid ning suurim madalsoo taastamisala Eestis. Korraga käis töö kuni nelja ekskavaatoriga. Kuigi pehmel soopinnal olid talvel olud paiguti üpris keerulised ja raske tehnika kippus uppuma, sai töid teostanud Timberston ehitus OÜ  kõige vajalikuga siiski edukalt … loe veel

Projekti LIFE Peat Restore neljas tegevusaruanne on huvilistele näha

Life Peat Restore meeskond koostab iga tööaasta tegevuste kohta põhjaliku aruande. Nüüd on huvilistel võimalik tutvuda projekti neljanda, 2020. aasta töid kajastava aruandega [ 4 ] .   Muu hulgas on aruandes kirjeldatud mitmesuguste ala kirjeldavate kaartide koostamist, hüdroloogilisi uuringuid, kasvuhoonegaaside mõõtmist ja mitmeid muid metoodikaid ja saadud tulemusi.  2020. aasta lõpus said valmis ka hüdroloogilise … loe veel

Euroopa noored soode kaitsel põllumajanduspoliitikat mõjutamas

Rahvusvaheline noorte grupp Re-peat survestab EL-i poliitikuid pöörama uues põllumajandusstrateegias (2021-2027) suuremat tähelepanu soode kaitsele ja taastamisele. Re-Peat koostas esseekogu Peat Anthology, mis peegeldab noorte nägemust ja muret tulevase elukeskkonna pärast. Rõhutatakse, et elukeskkond, mille praegused otsustajad kujundavad, on see, milles praegused noored peavad elama. Praegu väljatöötatav Euroopa põllumajandusstrateegia toetab põllumajanduse arengut ja jätkusuutlikkust ning … loe veel

Läänemaa-Suursoo turbalasundi uuringud georadari meetodil

Möödunud nädalal alustasime Suursoo projektialal turbalasundi uuringuid georadari abil. Georadar on geofüüsikas kasutatav kõrgtehnoloogiline aparatuur, kus raadiolainete impulsside abil kuvatakse pilt pinnase siseehitusest. Teisisõnu, radar võimaldab näha maa sisse. Soode turbalasundeis eristub selgelt piir turba ja mineraalse lamami vahel ehk saab teada turbakihi paksuse, samuti eristuvad erineva veesisaldusega ja erineva lagunemisastme ning botaanilise koostisega kihid. … loe veel

Läänemaa Suursoo taastamisalal algasid veerežiimi taastamistööd

Projekti Life Peat Restore Eesti projektialal Läänemaa Suursoo kuivendatud liigirikkas madalsoos algasid veerežiimi taastamistööd. Soovee taseme tõstmiseks tuleb peatada vee kiire äravool sinna pika aja jooksul rajatud rohkete kraavide kaudu.  Selleks rajatakse kraavidele turbapaisud. Kahele kraaviks kaevatud vooluteele – Piirsalu jõele ja Kaldemäe ojale ei saa paise teha, kuna neid kasutavad lõhelised ülesvoolu olevatele kudepaikadele … loe veel

Näitus “Soode taastamine – panus kliimakaitsesse” veebis nüüd ka inglisekeelsetena

Projekti LIFE Peat Restore raames viie maa soode taastamisaladel tehtavaid seire- ja taastamistöid ning soodes veel säilinud elurikkust tutvustav näitus oli määratud ringlema kõigis osalevates maades. Läti ja Saksamaa järel jõudis näitus Eestisse. Seda sai näha Tartu Ülikooli Raamatukogus ja  Iisaku Kogukonna Muuseumis. Ees ootasid näitusepaigad Pärnus, Saaremaal, Hiiumaal ja Tallinnas. …Selline tutvustus näitusele oli … loe veel

24-tunnine turbamaade festival veebis

2. juunil 2020 tähistatakse esimest korda rahvusvahelist turba päeva. Selle päeva tähistamise on algatanud Rahvusvaheline turbamaade ühing (IPS). Päeva eesmärgid on sarnased rahvusvahelisele märgalade päevale, mida peetakse 2. veebruaril, kuid keskendutakse turbamaade majandamisele ja sellega seotud keskkonna ja ühiskonna probleemidele. Hiljuti moodustunud Euroopa noorte grupp RRE-PEAT on organisatsioon, kuhu on koondunud mitme maa noored, kelle … loe veel