Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Zmarła Jola Kujawa – Pawlaczyk

Z żalem zawiadamiamy, że 9 listopada 2018 r. po wielomiesięcznej walce z chorobą zmarła Jola Kujawa – Pawlaczyk – wieloletnia koleżanka, wpółpracownik oraz pracownik Klubu Przyrodników. Kochała zwierzęta, przyrodę i życie. Miała swój nieoceniony wkład w ochronę przyrody w Polsce. Pogrzeb odbędzie się dnia 19 listopada o godz. 13.50 w Poznaniu, na cmentarzu Junikowo. Mężowi Pawłowi Pawlaczykowi oraz … czytaj więcej

LIFE Peat Restore w Łotewskiej telewizji

W dniu 10 października 2018 r. telewizja łotewska wyemitowała audycję poświęconą ekosystemom torfowisk. To była seria w popularnej audycji naukowej o nazwie Odkrywczy Impuls (Izziņas Impulss w języku łotewskim). W audycji wyjaśniono rolę torfowisk w regulacji powodzi i klimatu poprzez pochłanianie gazów cieplarnianych (z ang. GHG – Green House Gases), a także podkreślono sprzeczny charakter wydobycia torfu … czytaj więcej

LIFE Peat Restore uczestniczył w Europejskiej Nocy Naukowców 2018

Od 2005 roku Europejska Noc Naukowców organizowana jest w każdy ostatni piątek września. W tym roku 28 września gospodarzem imprezy był Ogród Botaniczny Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze. W tym roku jako temat przewodni wybrano „Dziedzictwo kulturowe”. Zespół LIFE Peat Restore uczestniczył w tym wydarzeniu i stworzył m.in. w torfowiskowe laboratorium. W ciekawy i intrygujący sposób … czytaj więcej

Punkty pomiaru emisji gazów cieplarnianych są już zainstalowane we wszystkich obszarach projektu

We wszystkich lokalizacjach projektu – w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce i Niemczech – rozpoczęto pomiary emisji gazów cieplarnianych (GHG) z torfowisk. Tego lata krajowy koordynator NABU odwiedził Estonię i Łotwę, aby nadzorować i asystować przy instalacji sprzętu pomiarowego. Testowanie instrumentalnego systemu pomiarowego przebiegło pomyślnie. Cenne dane dotyczące emisji GHG z różnych typów siedlisk … czytaj więcej

Sprzęt monitoringu gazów cieplarnianych zainstalowany na obiektach na Łotwie

W sierpniu 2018 r. na łotewskich obszarach projektowych – Engures ezers, Baltezera purvs i Augstroze – zainstalowano sprzęt do monitorowania emisji gazów cieplarnianych (GHG) i rozpoczęto pierwsze pomiary. Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych jest konieczne do oceny wielkości emisji przed odtworzeniem torfowiska w warunkach odwodnienia i po zablokowaniu rowów – pozwala to ocenić wpływ działań w … czytaj więcej

Prawne i strategiczne ramy ochrony torfowisk opublikowane

Partnerzy LIFE Peat Restore – Litewski Fundusz na Rzecz Przyrody, Uniwersytet Łotewski, Uniwersytet w Tallinie, NABU i Klub Przyrodników – opracowali krótką analizę ram prawnych dotyczących użytkowania torfowisk w swoich krajach – na Litwie, Łotwie, w Estonii, Niemczech i Polsce. Analizy opisują kluczowe przepisy prawne dotyczące wykorzystania torfowisk i ochrony oraz określają bardziej problematyczne aspekty … czytaj więcej

Torfowiska jako zbiorniki węgla – publikacja materiałów pokonferencyjnych

W grudniu 2017 r. ukazały się opublikowane materiały pokonferencyjne z konferencji pt. LEŚNE SIEDLISKA MOKRADŁOWE OAZĄ BIORÓŻNORODNOŚCI, w tym artykuł autorstwa Katarzyny Bociąg i innych „Torfowiska jako zbiorniki węgla – zamierzenie renaturyzacji torfowisk w Słowińskim Parku Narodowym„. W kwietniu 2017 r. w Rogowie odbyła się już XII Konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym … czytaj więcej

Przedstawiciele polskich i łotewskich projektów LIFE spotykają się na łotewskich torfowiskach

W dniach 23 i 22 sierpnia 2017 r. na Łotwie odbyło się spotkanie przedstawicieli dwóch polskich projektów LIFE oraz łotewskich i polskich przedstawicieli projektu LIFE Peat Restore. Polska była reprezentowana przez Klub Przyrodników, który obecnie realizuje dwa projekty LIFE mające na celu ochronę torfowisk alkalicznych: Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej … czytaj więcej

Ścieżka edukacyjna w Słowińskim Parku Narodowym znów dostępna dla turystów

Jednym z elementów projektu w Polsce jest próba zmiany postrzegania torfowisk Słowińskiego Parku Narodowego i ich roli nie tylko dla lokalnej społeczności ale także w szerszym kontekście. Działania projektu, dążące do „zabagnienia” terenu Parku mogą być nieprzychylnie odbierane przez miejscową społeczność. W tym celu zaplanowano m.in. utworzenie ścieżki edukacyjnej wykorzystującej odcinek istniejącego szlaku turystycznego Kluki – … czytaj więcej

Polska ekipa zainstalowała rejestratory pomiarów poziomu wody na torfowiskach

Jako element monitoringu efektów wykonanych w projekcie działań, Polska ekipa – Klub Przyrodników – zainstalowała rejestratory pomiarów poziomu wody na torfowiskach. Łącznie zainstalowano je w 83 punktach. Pomiary poziomu wody uzupełnianie są pomiarami z lokalnej stacji meteorologicznej – również zakupionej i zainstalowanej w ramach działania służącego monitorowaniu efektów działań.   Konieczność monitorowania zmian w hydrologii obszarów … czytaj więcej