Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Torfowiska jako zbiorniki węgla – publikacja materiałów pokonferencyjnych

W grudniu 2017 r. ukazały się opublikowane materiały pokonferencyjne z konferencji pt. LEŚNE SIEDLISKA MOKRADŁOWE OAZĄ BIORÓŻNORODNOŚCI, w tym artykuł autorstwa Katarzyny Bociąg i innych „Torfowiska jako zbiorniki węgla – zamierzenie renaturyzacji torfowisk w Słowińskim Parku Narodowym„. W kwietniu 2017 r. w Rogowie odbyła się już XII Konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. W tym roku przewodnim tematem konferencji były torfowiska.

W czasie konferencji pracownicy projektu LIFE PeatRestore w Klubie Przyrodników zaprezentowali główne założenia projektu jako zorientowanego na ochronę torfowisk jako cennych ekosystemów i na zabezpieczenie zakumulowanych w nich zasobów węgla oraz na zapobieganie emisji z nich gazów cieplarnianych.

Opublikowane materiały można znaleźć na stronie CEPL, w tym artykuł Klubu Przyrodników.