Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Opublikowano 4 Raport z Monitoringu działań projektu LIFE PeatRestore

Co roku zespół projektu Peat Restore przygotowuje całościową ocenę osiągniętych efektów. Protokół obejmuje wszystkie działania projektowe przeprowadzone w 2020 roku. Dotyczy to między innymi metodologii zastosowanej do pomiarów gazów cieplarnianych (GHG) z wykorzystaniem komór, mapowanie obszarów w celu opracowania map roślinności i zastosowania metody GEST do szacowania emisji gazów cieplarnianych z tych terenów ale także wskaźników wydajności działań komunikacyjnych.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowymi informacjami o tym, czym zajmował się Peat Restore w 2020 roku, zapoznaj się z naszymi Protokołami. Pierwszy, drugi, trzeci i teraz czwarty protokół są dostępne. Protokoły przygotowywane są jedynie w języku angielskim – jeśli interesuje Cię więcej informacji o działaniach prowadzonych przez Klub Przyrodników w Polsce, zachęcamy do kontaktu.