Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Nasze cele

Wspólnie z dziewięcioma partnerami pięciu krajów nadbałtyckich – Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy i Estonii rozpoczęty został w 2016 r. projekt LIFE z priorytetu Climate Change Mitigation (przeciwdzałanie zmianom klimatu) pod nazwą “Peat Restore”. Przez 5 lat trwania projektu realizowane będą w krajach partnerskich działania mające na celu ponowne uwodnienie zdegradowanych torfowisk obejmujących obszar 5,3 tys. ha, tak aby przywrócić ich naturalną funkcję akumulacji węgla.

Poprawa bilansu
klimatycznego

W projekcie przeanalizowana, udokumentowana i porównana zostanie emisja i magazynowanie gazów cieplarnianych , poziom wody oraz stan flory i fauny. Pomoże to udowodnić skuteczność działań nawadniających i da możliwość regulowania odchyleń. Dlatego potencjalny wpływ uwodnienia na klimat będzie można obliczyć.

Dzielenie się
wiedzą

Wiedza zdobyta w projekcie, jak również opracowane scenariusze najlepszych praktyk ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zostaną podsumowane w podręczniku działań ochronnych dla torfowisk, który będzie mógł być wykorzystany przez różne zainteresowane osoby i instytucje. W celu zapewnienia osiągnięcia i utrzymania efektów w perspektywie długofalowej planowane jest opracowanie planów zarządzania i koncepcji odbudowy torfowisk dla każdej ze stron projektu.

Angażowanie
ludzi

Planowane Imprezy krajowe – konferencje, seminaria, warsztaty a także materiały informacyjne, wystawa fotografii oraz film dokumentalny przyczynią się do podniesienia świadomości społecznej oraz informowania o postępach projektu.

Magazynowanie gazów cieplarnianych

W nawodnionych torfowiskach mineralizacja torfu zostaje zatrzymana, a z powodu nasycenia wodą torf może się ponownie gromadzić. Dwutlenek węgla (CO2) z atmosfery jest wychwytywany i przechowywany w torfie przez procesy biologiczne. Dlatego w polityce klimatycznej należy w dużym stopniu wziąć pod uwagę ochronę i regenerację torfowisk w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Partnerzy projektu

Współfinansujący