Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Spraw by torfowiska znów były mokre!

Dekada ONZ na rzecz odbudowy ekosystemów: LIFE Peat Restore wraz z 4 projektami finansowanymi przez UE publikuje przewodnik dotyczący kolejnych etapów odtwarzania torfowisk.

Pomimo tego, że torfowiska są miejscem gdzie akumuluje się dwutlenek węgla, są symbolem różnorodności biologicznej i są ważne dla procesu łagodzenia skutków zmian klimatu, są niedoceniane. W całej Europie zostały one osuszone, zdegradowane i zabudowane. Wkraczając w Dekadę na rzecz odbudowy ekosystemów ONZ, musimy zapewnić im odpowiednią ochronę, odtworzenie i zarządzanie w sposób zrównoważony na przyszłość.

Aby uczcić początek tej ważnej dekady ONZ, pięć projektów finansowanych przez UE w Europie Północno-Zachodniej, regionie Morza Północnego i Bałtyckiego opublikowało nową broszurę „Torfowiska w Europie: Innowacje i inspiracje” (tylko wersja angielska). W ramach tych projektów opracowywano i wdrażano pilotowano techniki, technologie i modele biznesowe w celu przywrócenia torfowisk i zrównoważonego zarządzania nimi. Ta broszura dokumentuje ich wysiłki, podkreślając kluczowe wnioski i przesłania, aby wyposażyć przyszłych praktyków i decydentów zajmujących się torfowiskami w najnowocześniejsze informacje. Autorzy broszury są częścią współpracy w ramach tych pięciu projektów odnowy torfowisk: LIFE Peat Restore, Carbon Connects, Care-Peat, DESIRE i CANAPE. Pomimo różnych podejść, projekty te łączy zaangażowanie w zrównoważone nawadnianie i odtwarzanie torfowisk.

Poziom wody w rowach na torfowisku Madiešēnu Mire dwa miesiące po wybudowaniu tamy. Fot: M. Pakalne.

Ponieważ nasza wiedza na temat torfowisk i działań, które musimy podjąć, stale rośnie, nadszedł czas, aby zwiększyć skalę działań na torfowiskach, aby uchronić je przed degradacją. Rozwiązania są już dostępne.

Dziesiątki lat badań pozwoliły zidentyfikować techniki, technologie i rozwiązania w zakresie przywracania, ochrony, zarządzania i modelowania torfowisk. Zidentyfikowano niezbędne decyzje do włączenia tych rozwiązań do głównego nurtu polityki – dzięki czemu znaczące działania na rzecz torfowisk są w zasięgu ręki. Nic z tego nie byłoby możliwe bez współpracy i poświęcenia społeczności, ekspertów, instytucji, władz, narodów i organizacji międzynarodowych. Jednak praca jeszcze się nie skończyła. Wręcz przeciwnie: Musimy wykorzystać istniejącą wiedzę, metody i techniki, aby ze skali demonstracyjnej móc przenieść się na skalę o dużo większym zasięgu.

Zasadniczo, pilnie potrzebujemy więcej ludzi, którzy wiedzą i troszczą się o wspaniałe torfowiska na świecie. Kluczowe jest, aby decydenci i eksperci podjęli skuteczne i wnikliwe działania, aby odtworzyć ich rolę jako biotopów akumulujących dwutlenek węgla, obywatele zaś powinni również doceniać bogate, torfowe dziedzictwo, które leży pod nimi.

Pierwszy krok w budowie zapory torfowej – łyżka koparki usuwa błoto zgromadzone w rowie oraz rozłożony torf z brzegów rowu. Materiał ten nie nadaje się do budowy zapory.
Fot: A.Priede.