Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Międzynarodowa wystawa fotograficzna rozpoczyna podróż po pięciu krajach

8 marca 2019 r. w Rydze, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Łotewskiego, została otwarta międzynarodowa przenośna wystawa fotograficzna „Przywracanie torfowisk dla klimatu”.

Wystawa została przygotowana przez zespół LIFE Peat Restore na Uniwersytecie Łotewskim w ścisłej współpracy z partnerami projektu w czterech innych krajach – Estonii, na Litwie, w Polsce i w Niemczech. Wystawa zwraca uwagę na ekosystemy torfowisk i ich mniej znaną rolę w przyrodzie: regulację klimatu i znaczenie odtwarzania torfowisk dla łagodzenia zmian klimatu. Torfowiska są ekosystemami mokradłowymi, które odgrywają kluczową rolę w przyrodzie i naszym życiu. Zdrowe ekosystemy torfowisk regulują obieg wody i składników odżywczych, zapewniają niezastąpione siedliska dla wielu gatunków, gromadzą ogromne ilości węgla, zmniejszając w ten sposób emisje gazów cieplarnianych.

Wystawa przedstawia widok torfowisk i ich różnorodności oczami badaczy bagien i ekspertów, a także fotografów przyrody, którzy udokumentowali różne aspekty wspomnianego siedliska. Fotografie ukazują szczególne piękno i tajemnicę torfowisk, różnorodność gatunków i siedlisk, podkreślając znaczenie ich ochrony, a także szkody spowodowane przez człowieka i sposoby przywrócenia torfowisk

Goście póki co – zanim wystawa ruszy dalej – są mile widziani w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Łotewskiego w dniach 8-22 marca 2019 r. Później wystawa będzie podróżować do kilku innych miejsc na Łotwie a następnie do pozostałych czterech krajów projektu LIFE Peat Restore.