Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Sachara na Litwie: co torfowisko ma wspólnego ze słynną pustynią i jak zostanie odbudowane?

Czy wiesz, że Madagaskar, Szwajcaria i Sachara są na Litwie? W rzeczywistości dwie pierwsze nazwy to osady, podczas gdy na cześć największej pustyni na świecie – Sahary – zostało nazwane torfowisko w północno-wschodniej Litwie. Niestety, oba te miejsca mają coś wspólnego. Oba cierpią na brak wody. „Torfowiska muszą być mokre: dla klimatu, dla ludzi, dla … czytaj więcej

Praca nad produkcją filmów dokumentalnych

Latem 2019 r. ELM Media, jeden z partnerów LIFE Peat Restore, aktywnie pracuje nad filmami dokumentalnymi zaplanowanymi w projekcie. Pierwsze ujęcia zostały wykonane już w 2017 roku w Polsce, a następnie na Litwie i Łotwie. Tego lata zespół ELM Media podróżuje po Łotwie, aktywnie poszukując miejsc zdjęciowych i pracując nad filmem. Większość innych partnerów projektu … czytaj więcej

Wyniki pomiarów na torfowiskach w Niemczech, Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii

Zdegradowane torfowiska, porzucone po eksploatacji, emitują w sposób ciągły i intensywny; nieproporcjonalnie więcej w porównaniu z wielkością zajmowanego obszaru. W rzeczywistości nieuszkodzone torfowiska przechowują około 30 procent światowego węgla na zaledwie 3 procentach lądowej powierzchni Ziemi. LIFE Peat Restore ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) z zdegradowanych torfowisk poprzez przywrócenie ich funkcji jako … czytaj więcej

Punkty pomiaru emisji gazów cieplarnianych są już zainstalowane we wszystkich obszarach projektu

We wszystkich lokalizacjach projektu – w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce i Niemczech – rozpoczęto pomiary emisji gazów cieplarnianych (GHG) z torfowisk. Tego lata krajowy koordynator NABU odwiedził Estonię i Łotwę, aby nadzorować i asystować przy instalacji sprzętu pomiarowego. Testowanie instrumentalnego systemu pomiarowego przebiegło pomyślnie. Cenne dane dotyczące emisji GHG z różnych typów siedlisk … czytaj więcej

Sprzęt monitoringu gazów cieplarnianych zainstalowany na obiektach na Łotwie

W sierpniu 2018 r. na łotewskich obszarach projektowych – Engures ezers, Baltezera purvs i Augstroze – zainstalowano sprzęt do monitorowania emisji gazów cieplarnianych (GHG) i rozpoczęto pierwsze pomiary. Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych jest konieczne do oceny wielkości emisji przed odtworzeniem torfowiska w warunkach odwodnienia i po zablokowaniu rowów – pozwala to ocenić wpływ działań w … czytaj więcej

Przedstawiciele polskich i łotewskich projektów LIFE spotykają się na łotewskich torfowiskach

W dniach 23 i 22 sierpnia 2017 r. na Łotwie odbyło się spotkanie przedstawicieli dwóch polskich projektów LIFE oraz łotewskich i polskich przedstawicieli projektu LIFE Peat Restore. Polska była reprezentowana przez Klub Przyrodników, który obecnie realizuje dwa projekty LIFE mające na celu ochronę torfowisk alkalicznych: Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej … czytaj więcej

Ścieżka edukacyjna w Słowińskim Parku Narodowym znów dostępna dla turystów

Jednym z elementów projektu w Polsce jest próba zmiany postrzegania torfowisk Słowińskiego Parku Narodowego i ich roli nie tylko dla lokalnej społeczności ale także w szerszym kontekście. Działania projektu, dążące do „zabagnienia” terenu Parku mogą być nieprzychylnie odbierane przez miejscową społeczność. W tym celu zaplanowano m.in. utworzenie ścieżki edukacyjnej wykorzystującej odcinek istniejącego szlaku turystycznego Kluki – … czytaj więcej

Słowiński Park Narodowy

Nagrywanie pierwszych zdjęć do filmu dokumentalnego

Słowiński Park Narodowy

Polski zespół gościł w dniach 26-28 czerwca ekipę filmową ELM Media, która nagrywała pierwszą serię zdjęć i wywiadów do filmu dokumentalnego o realizacji projektu. W Polsce nagrywano zdjęcia z realizacji eksperymentu jaki planujemy wykonać na pokopalnianych zbiornikach na terenie kopalni torfu w Krakulicach. Zbiorniki te to 16 ha wyrobiska po przemysłowej eksploatacji, które następnie zostały zalane … czytaj więcej

Na Biesenthaler Becken

Biesenthal

60 km na północny wschód od Berlina można znaleźć niemieckie obiekty włączone do projektu. Trzy osuszone lasy bagienne leżą w rezerwacie przyrody Biesenthaler Becken, gdzie Andreas Krone, opiekun rezerwatu wprowadził niemiecki zespół i oprowadził po rezerwacie. Na około 15 hektarach torfowisko zostanie przywrócone poprzez zablokowanie i wypełnienie rowów tak, aby poziom wody znajdował się w … czytaj więcej