Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Przedstawiciele polskich i łotewskich projektów LIFE spotykają się na łotewskich torfowiskach

W dniach 23 i 22 sierpnia 2017 r. na Łotwie odbyło się spotkanie przedstawicieli dwóch polskich projektów LIFE oraz łotewskich i polskich przedstawicieli projektu LIFE Peat Restore. Polska była reprezentowana przez Klub Przyrodników, który obecnie realizuje dwa projekty LIFE mające na celu ochronę torfowisk alkalicznych: Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej … czytaj więcej

Ścieżka edukacyjna w Słowińskim Parku Narodowym znów dostępna dla turystów

Jednym z elementów projektu w Polsce jest próba zmiany postrzegania torfowisk Słowińskiego Parku Narodowego i ich roli nie tylko dla lokalnej społeczności ale także w szerszym kontekście. Działania projektu, dążące do „zabagnienia” terenu Parku mogą być nieprzychylnie odbierane przez miejscową społeczność. W tym celu zaplanowano m.in. utworzenie ścieżki edukacyjnej wykorzystującej odcinek istniejącego szlaku turystycznego Kluki – … czytaj więcej

Polska ekipa zainstalowała rejestratory pomiarów poziomu wody na torfowiskach

Jako element monitoringu efektów wykonanych w projekcie działań, Polska ekipa – Klub Przyrodników – zainstalowała rejestratory pomiarów poziomu wody na torfowiskach. Łącznie zainstalowano je w 83 punktach. Pomiary poziomu wody uzupełnianie są pomiarami z lokalnej stacji meteorologicznej – również zakupionej i zainstalowanej w ramach działania służącego monitorowaniu efektów działań.   Konieczność monitorowania zmian w hydrologii obszarów … czytaj więcej

Słowiński Park Narodowy

Nagrywanie pierwszych zdjęć do filmu dokumentalnego

Słowiński Park Narodowy

Polski zespół gościł w dniach 26-28 czerwca ekipę filmową ELM Media, która nagrywała pierwszą serię zdjęć i wywiadów do filmu dokumentalnego o realizacji projektu. W Polsce nagrywano zdjęcia z realizacji eksperymentu jaki planujemy wykonać na pokopalnianych zbiornikach na terenie kopalni torfu w Krakulicach. Zbiorniki te to 16 ha wyrobiska po przemysłowej eksploatacji, które następnie zostały zalane … czytaj więcej

Riga

Pierwsze spotkanie zespołu w Rydze

Riga

Zespoły krajowe projektu LIFE Peat Restore z Polski, Łotwy, Litwy, Estonii i Niemiec po raz pierwszy spotkały się w Rydze na pierwszym spotkaniu projektowym pod koniec lutego. Uniwersytet Łotewski, jeden z łotewskich partnerów, zaprosił do Ogrodu Botanicznego, aby omówić stan projektu, bieżące działania i koncepcje monitorowania. W projekcie będą organizowane co sześć miesięcy spotkania członków … czytaj więcej

Klein Köris

Międzynarodowy Warsztat „Peatlands and Atmosphere“

Klein Köris

W dniach od 28 do 29 kwietnia dziewięć organizacji partnerskich z Estonii, Litwy, Łotwy, Polski i Niemiec spotka się w Brandenburgii na międzynarodowym warsztacie „Peatlands and Atmosphere”, aby ustalić podstawę techniczną projektu LIFE. Zostanie również przeprowadzony warsztat i szkolenie z praktycznego zastosowania bezpośrednich pomiarów gazów cieplarnianych oraz mapowanie roślinności w „Löptener Fenne”, miejscu realizacji innego … czytaj więcej

Narzędzie do zarządzania projektem LIFE

Riga

Na pierwszym spotkaniu zespołu w Rydze przedstawiono nową aplikację online dla zarządzania projektem LIFE. Kierownik projektu dr Dominik Zak i Michał Trzcinka podpisali kontrakt na dostęp do eLMA, która została przystosowana do obsługi projektu LIFE Peat Restore. Aplikacja pozwala na pełny przegląd budżetu i statusu projektu.

Na Biesenthaler Becken

Biesenthal

60 km na północny wschód od Berlina można znaleźć niemieckie obiekty włączone do projektu. Trzy osuszone lasy bagienne leżą w rezerwacie przyrody Biesenthaler Becken, gdzie Andreas Krone, opiekun rezerwatu wprowadził niemiecki zespół i oprowadził po rezerwacie. Na około 15 hektarach torfowisko zostanie przywrócone poprzez zablokowanie i wypełnienie rowów tak, aby poziom wody znajdował się w … czytaj więcej