Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Wyniki pomiarów na torfowiskach w Niemczech, Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii

Zdegradowane torfowiska, porzucone po eksploatacji, emitują w sposób ciągły i intensywny; nieproporcjonalnie więcej w porównaniu z wielkością zajmowanego obszaru. W rzeczywistości nieuszkodzone torfowiska przechowują około 30 procent światowego węgla na zaledwie 3 procentach lądowej powierzchni Ziemi. LIFE Peat Restore ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) z zdegradowanych torfowisk poprzez przywrócenie ich funkcji jako … czytaj więcej

Punkty pomiaru emisji gazów cieplarnianych są już zainstalowane we wszystkich obszarach projektu

We wszystkich lokalizacjach projektu – w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce i Niemczech – rozpoczęto pomiary emisji gazów cieplarnianych (GHG) z torfowisk. Tego lata krajowy koordynator NABU odwiedził Estonię i Łotwę, aby nadzorować i asystować przy instalacji sprzętu pomiarowego. Testowanie instrumentalnego systemu pomiarowego przebiegło pomyślnie. Cenne dane dotyczące emisji GHG z różnych typów siedlisk … czytaj więcej

Sprzęt monitoringu gazów cieplarnianych zainstalowany na obiektach na Łotwie

W sierpniu 2018 r. na łotewskich obszarach projektowych – Engures ezers, Baltezera purvs i Augstroze – zainstalowano sprzęt do monitorowania emisji gazów cieplarnianych (GHG) i rozpoczęto pierwsze pomiary. Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych jest konieczne do oceny wielkości emisji przed odtworzeniem torfowiska w warunkach odwodnienia i po zablokowaniu rowów – pozwala to ocenić wpływ działań w … czytaj więcej

Polska ekipa zainstalowała rejestratory pomiarów poziomu wody na torfowiskach

Jako element monitoringu efektów wykonanych w projekcie działań, Polska ekipa – Klub Przyrodników – zainstalowała rejestratory pomiarów poziomu wody na torfowiskach. Łącznie zainstalowano je w 83 punktach. Pomiary poziomu wody uzupełnianie są pomiarami z lokalnej stacji meteorologicznej – również zakupionej i zainstalowanej w ramach działania służącego monitorowaniu efektów działań.   Konieczność monitorowania zmian w hydrologii obszarów … czytaj więcej