Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Opublikowano 4 Raport z Monitoringu działań projektu LIFE PeatRestore

Co roku zespół projektu Peat Restore przygotowuje całościową ocenę osiągniętych efektów. Protokół obejmuje wszystkie działania projektowe przeprowadzone w 2020 roku. Dotyczy to między innymi metodologii zastosowanej do pomiarów gazów cieplarnianych (GHG) z wykorzystaniem komór, mapowanie obszarów w celu opracowania map roślinności i zastosowania metody GEST do szacowania emisji gazów cieplarnianych z tych terenów ale także … czytaj więcej

Jak w przyszłości WPR może wreszcie dostrzec rolę torfowisk w łagodzeniu zmian klimatu?

Konsorcjum 23 organizacji opublikowało niedawno Raport Polityczny w sprawie ochrony i lepszego zarządzania torfowiskami w ramach wspólnej polityki rolnej UE po 2020 r. (WPR). Zgodnie z dokumentem „Aby ułatwić wdrożenie działań prośrodowiskowych wspólnej polityki rolnej na okres po 2020 r. i zapewnić spójność między polityką rolną a polityką klimatyczną, WPR musi chronić i stymulować ochronę … czytaj więcej

Berlin

Wnioski z konferencji niemieckiego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa: zamienniki torfu tak dobre jak torf!

Berlin

W dniach 18 i 19 lutego zespół LIFE PeatRestore NABU  wziął udział w konferencji poświęconej redukcji zużycia torfu, zorganizowanej przez niemieckie Ministerstwo Żywności i Rolnictwa (BMEL). Konferencja koncentrowała się na strategii rządu dotyczącej wydobycia torfu i produkcji materiału ogrodniczego, jak również pokazała kilka wyników badań naukowych przeprowadzonych w Niemczech i Europie na temat torfu i … czytaj więcej

Sachara na Litwie: co torfowisko ma wspólnego ze słynną pustynią i jak zostanie odbudowane?

Czy wiesz, że Madagaskar, Szwajcaria i Sachara są na Litwie? W rzeczywistości dwie pierwsze nazwy to osady, podczas gdy na cześć największej pustyni na świecie – Sahary – zostało nazwane torfowisko w północno-wschodniej Litwie. Niestety, oba te miejsca mają coś wspólnego. Oba cierpią na brak wody. „Torfowiska muszą być mokre: dla klimatu, dla ludzi, dla … czytaj więcej

Berlin

Torfowiska są jak kiszone ogórki – dyskusja panelowa i wystawa zdjęć w Berlinie

Berlin

Wszyscy mówią o drzewach. Ale w skali globalnej  zdrowe torfowiska magazynują więcej węgla niż wszystkie lasy na ziemi razem wzięte. Torfowiska mają oczywiście problem z PR. Było to przedmiotem troski tych, którzy przybyli do ambasady Estonii w Berlinie 15 stycznia: ponad 90 ekspertów z dziedziny nauki, polityki i ochrony przyrody wzięło udział w dyskusjach panelowych … czytaj więcej

LIFE Peat Restore i sprawozdanie specjalne Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu

Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował niedawno specjalny raport na temat przepływów gazów cieplarnianych (GHG) w ekosystemach lądowych, użytkowaniu gruntów i zrównoważonym zarządzaniu gruntami w związku z dostosowaniem i łagodzeniem zmian klimatu, pustynnieniem, degradacją ziemi i bezpieczeństwem żywności. Odkrycia i zalecenia dla decydentów politycznych odzwierciedlają cele programu LIFE Peat Restore i jedynie wzmacniają naszą … czytaj więcej

Praca nad produkcją filmów dokumentalnych

Latem 2019 r. ELM Media, jeden z partnerów LIFE Peat Restore, aktywnie pracuje nad filmami dokumentalnymi zaplanowanymi w projekcie. Pierwsze ujęcia zostały wykonane już w 2017 roku w Polsce, a następnie na Litwie i Łotwie. Tego lata zespół ELM Media podróżuje po Łotwie, aktywnie poszukując miejsc zdjęciowych i pracując nad filmem. Większość innych partnerów projektu … czytaj więcej

Wyniki pomiarów na torfowiskach w Niemczech, Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii

Zdegradowane torfowiska, porzucone po eksploatacji, emitują w sposób ciągły i intensywny; nieproporcjonalnie więcej w porównaniu z wielkością zajmowanego obszaru. W rzeczywistości nieuszkodzone torfowiska przechowują około 30 procent światowego węgla na zaledwie 3 procentach lądowej powierzchni Ziemi. LIFE Peat Restore ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) z zdegradowanych torfowisk poprzez przywrócenie ich funkcji jako … czytaj więcej

Międzynarodowa wystawa fotograficzna rozpoczyna podróż po pięciu krajach

8 marca 2019 r. w Rydze, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Łotewskiego, została otwarta międzynarodowa przenośna wystawa fotograficzna „Przywracanie torfowisk dla klimatu”. Wystawa została przygotowana przez zespół LIFE Peat Restore na Uniwersytecie Łotewskim w ścisłej współpracy z partnerami projektu w czterech innych krajach – Estonii, na Litwie, w Polsce i w Niemczech. Wystawa zwraca uwagę na … czytaj więcej

Udane seminarium na Litwie – pierwsze scenariusze bilansu gazów cieplarnianych

Przedsięwzięcie LIFE Peat Restore poczyniło duże postępy w 2018 r. Ustanowiono monitoring roślinności i warunków hydrologicznych na wszystkich obiektach. Zainstalowano automatyczne rejestratory do pomiaru poziomu wody na powierzchniach monitoringowych. Dane z monitoringu są kluczowym elementem obliczania emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także potencjału globalnego ocieplenia (GWP), przy użyciu podejścia GEST (bardziej szczegółowe wyjaśnienie techniki GEST: … czytaj więcej