Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

LIFE Peat Restore w Łotewskiej telewizji

W dniu 10 października 2018 r. telewizja łotewska wyemitowała audycję poświęconą ekosystemom torfowisk. To była seria w popularnej audycji naukowej o nazwie Odkrywczy Impuls (Izziņas Impulss w języku łotewskim). W audycji wyjaśniono rolę torfowisk w regulacji powodzi i klimatu poprzez pochłanianie gazów cieplarnianych (z ang. GHG – Green House Gases), a także podkreślono sprzeczny charakter wydobycia torfu i ochrony torfowisk.

W audycji wzięło udział kilku ekspertów LIFE Peat Restore, którzy zademonstrowali jedno z miejsc realizacji projektu i udzielili wywiadów na różne tematy dotyczące torfowisk. Łotewska koordynatorka projektu, Māra Pakalne, zwróciła uwagę na rolę torfowisk w regulacji klimatu poprzez gromadzenie węgla w torfie. Podkreśliła, że torfu nie należy wydobywać w nienaruszonych torfowiskach, zwłaszcza gdy w całym kraju występują torfowiska o wysokim stopniu zdegradowania i częściowo wydobyte. Jest przekonana, że torfu nie należy zbierać w chronionych obszarach przyrodniczych, jak to ma miejsce na Łotwie.

Transmisja telewizyjna objęła jeden z obszarów gdzie prowadzone są prace zmierzające do odtworzenia torfowiska wysokiego w ramach LIFE Peat Restore w Rezerwacie Przyrody Augstroze. Zespół telewizyjny obserwował proces instalacji urządzeń pomiarowych GHG i monitorowania poziomu wód gruntowych oraz dynamiki wegetacji. Ekspert ds. pomiarów GHG, Steve Foster, wyjaśnił zasady pomiaru za pomocą metody komorowej. Emisja GHG będzie mierzona przez następne dwa lata przez specjalistów z Łotewskiego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych i Technologii pod nadzorem p. Ingi Grīnfelde. Ekspert z NABU, Andreas Herrmann, pokazał w jaki sposób mierzone jest promieniowanie słoneczne, wilgotność gleby i temperatura. Dane te są ważne dla wykrycia ilości emisji gazów cieplarnianych z gleby torfowej i będą dalej wykorzystywane w modelowaniu pochłaniania węgla przez rośliny. Hydrogeolog projektu Oļģerts Aleksāns zademonstrował pomiary poziomu wód gruntowych za pomocą rejestratorów danych i wyjaśnił znaczenie poziomu wód gruntowych w ekosystemach torfowiskowych. Ekspert botanik, Agnese Priede, mówiła o wykorzystaniu roślin jako wskaźników w monitorowaniu efektów melioracji osuszających i odbudowy torfowisk.

Audycja dostępna jest w archiwach łotewskiego Public Broadcasting  (jedynie po łotewsku).