Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Sprzęt monitoringu gazów cieplarnianych zainstalowany na obiektach na Łotwie

W sierpniu 2018 r. na łotewskich obszarach projektowych – Engures ezers, Baltezera purvs i Augstroze – zainstalowano sprzęt do monitorowania emisji gazów cieplarnianych (GHG) i rozpoczęto pierwsze pomiary. Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych jest konieczne do oceny wielkości emisji przed odtworzeniem torfowiska w warunkach odwodnienia i po zablokowaniu rowów – pozwala to ocenić wpływ działań w ramach projektu.

Podczas instalacji sprzętu monitorującego emisję GHG zaangażowanych było kilku ekspertów z różnych dziedzin: eksperci z Uniwersytetu Łotewskiego, Litewskiego Funduszu dla Przyrody oraz zespół z Łotewskiego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych i Technologii pod nadzorem Ingi Grīnfelde, który będzie odpowiedzialny za regularne pomiary terenowe na obiektach łotewskich i litewskich w trakcie trwania projektu. Instalacja sprzętu została uzgodniona z Andreas’em Herrmann’em (NABU, koordynujący partner projektu) oraz przedstawicielami firmy, która dostarczyła komponenty urządzeń monitorujących. Monitoring gazów cieplarnianych zostanie przeprowadzony przy użyciu podobnych parametrów we wszystkich krajach objętych projektem.

Ekspert NABU, Andreas Herrmann (od lewej), w trakcie rozmowy z łotewskim hydrogeologiem, Oļģerts Aleksāns. Zdjęcie: D. Beķere.

Do monitorowania GHG będą stosowane komoryh zamknięte przy użyciu analizatora Picarro G2508. Urządzenie pozwala na perfekcyjne pomiary w terenie, pobierając gaz bezpośrednio z komory. Komory są umieszczone na specjalnie zainstalowanych ramach na ziemi. Aby zapobiec zakłóceniom, punkty monitorowania są wyposażone w drewniane deptaki, które pomagają zmniejszyć efekt udeptywania (ktory wyzwala bąbelki gazów nie związane z roślinnością).

Przygotowanie sprzętu do pomiarów. Zdjęcie: D. Beķere.

Równolegle, zespół projektowy zastosuje pośrednie podejście polegające na oszacowaniu emisji gazów cieplarnianych – podejściem typu GEST (z ang. Greenhouse Gas Emission Site Types). Oznacza to, że GHG są oceniane bez użycia pomiarów instumentalnych. Zamiast tego, emisje i potencjał globalnego ocieplenia oblicza się za pomocą danych pochodzących z mapowania roślinności – form roślinności GEST – w połączeniu z danymi poziomu wody. Formy roślinności, integrujące florę i parametry środowiskowe, zostaną skategoryzowane jako poszczególne typy GEST. GEST to stosunkowo nowe, niedawno opracowane podejście, które jest stosunkowo szybkie i niedrogie. Ponieważ obszary projektowe obejmują nowe typy roślinności, które są nowe w podejściu GEST, projekt LIFE Peat Restore przyczyni się do powstania nowego katalogu rodzajów GEST, a tym samym uzupełni luki metodologiczne.

Zastosowanie zarówno pomiarów instrumentalnych, jak i pośredniego podejścia do oceny emisji gazów cieplarnianych będzie miało zasadnicze znaczenie dla oceny roli i skuteczności odtworzenia torfowisk w zmniejszaniu emisji, a tym samym przyczynianiu się do łagodzenia zmiany klimatu. Ponadto wyniki projektu pozwolą na porównanie zastosowania obu metod i ich skuteczności w ocenie emisji gazów cieplarnianych.

Pomyślnie zainstalowano komory i wykonano pierwsze pomiary! Zdjęcie: D. Beķere.