Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Narzędzie do zarządzania projektem LIFE

Riga

Na pierwszym spotkaniu zespołu w Rydze przedstawiono nową aplikację online dla zarządzania projektem LIFE. Kierownik projektu dr Dominik Zak i Michał Trzcinka podpisali kontrakt na dostęp do eLMA, która została przystosowana do obsługi projektu LIFE Peat Restore.
Aplikacja pozwala na pełny przegląd budżetu i statusu projektu.