Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave
Słowiński Park Narodowy

Nagrywanie pierwszych zdjęć do filmu dokumentalnego

Słowiński Park Narodowy

Polski zespół gościł w dniach 26-28 czerwca ekipę filmową ELM Media, która nagrywała pierwszą serię zdjęć i wywiadów do filmu dokumentalnego o realizacji projektu.

W Polsce nagrywano zdjęcia z realizacji eksperymentu jaki planujemy wykonać na pokopalnianych zbiornikach na terenie kopalni torfu w Krakulicach. Zbiorniki te to 16 ha wyrobiska po przemysłowej eksploatacji, które następnie zostały zalane wodą i oddane pod zarząd Słowińskiego Parku Narodowego. Takie zbiorniki są olbrzymimi emiterami gazów cieplarnianych.

Duża powierzchnia tych zbiorników powoduje falowanie wody, które z kolei uniemożliwia rozwój roślinności torfowiskowej i zarastanie tych zbiorników. Konieczne jest zatem wykonanie działań, które zmniejszają falowanie a tym samym umożliwią swobodne zarastanie zbiornika. W projekcie zaplanowano zatem różnicowanie linii brzegowej zbiorników poprzez budowę grobli skierowanych w kierunku środka zbiornika. Takie budowle ziemne spowodują powstanie zatok i miejsc spokojnych, gdzie roślinność brzegowa będzie mogła wkraczać na lustro wody.

Na drugim zbiorniku stworzone zostaną pływające elementy (wyspy), na których na odpowiednio przygotowanym podłożu nasadzone zostaną rośliny właściwe dla takiego siedliska. Założeniem pływających wysp jest zainicjowanie procesu zarastania zbiorników od jego środka ku brzegom. Wysp będzie łącznie bliko 100 i pokryją siatką powierzchnię całego zbiornika. Będą zakotwiczone w dnie. Stworzą one także – podobnie jak groble – miejsca bez falowania. Naszym celem jest zainicjowanie procesu zarastania wysp i nasuwanie się roślinności na lustro wody. Docelowo ma to doprowadzić do zmiany bilansu gazów na korzyść pochłaniania węgla.

Ekipa filmowa ELM Media przyjechała by sfilmować wodowanie drugiej testowej wersji wyspy a także tereny, gdzie realizowane będą pozostałe działania.