Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Przedstawiciele polskich i łotewskich projektów LIFE spotykają się na łotewskich torfowiskach

W dniach 23 i 22 sierpnia 2017 r. na Łotwie odbyło się spotkanie przedstawicieli dwóch polskich projektów LIFE oraz łotewskich i polskich przedstawicieli projektu LIFE Peat Restore. Polska była reprezentowana przez Klub Przyrodników, który obecnie realizuje dwa projekty LIFE mające na celu ochronę torfowisk alkalicznych: Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej (LIFE11 NAT / PL / 00423) oraz Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w południowej Polsce (LIFE13 NAT / PL / 000024). Łotwa była reprezentowana przez ekspertów z Uniwersytetu Łotewskiego – partnera projektu LIFE Peat Restore.

Podczas spotkania przedstawiciele obu krajów odwiedzili kilka obiektów, na terenie których podejmowano działania ochronne na Łotwie, w tym Park Jeziora Engure, jeden z trzech obszarów łotewskiej części projektu LIFE Peat Restore. Na tym obiekcie działania projektu mają na celu przywrócenie torfowisk alkalicznych z dominującymi  Schoenus ferrugineus i Cladium mariscus – poprzez wypełnienie rowów melioracyjnych, a także usunięcie nadmiernej pokrywy drzew i  gatunków zielnych. Pomimo deszczowej pogody dyskusje podczas wyjazdu w teren były owocne i inspirujące. Eksperci dyskutowali na temat potencjalnych rozwiązań, które mogłyby być zastosowane w tym konkretnym i podobnych przypadkach, porównywali podejście stosowane w Polsce i na Łotwie, a także o kosztach tych działań. Metody stosowane w podobnych przypadkach różnią się nieco w obu krajach, podczas gdy koszty różnią się nieznacznie.

To spotkanie było dobrą okazją do podzielenia się doświadczeniami w ochronie torfowisk w obu krajach w nieformalnej atmosferze podczas wizyty w łotewskich obszarach cennych przyrodniczo. Opinie te napewno będą inspiracją dla łotewskich ekspertów do wybrania najlepszych opcji przywracania torfowisk alkalicznych nad Jeziorem Engure.

 

Polscy i Łotewscy eksperci na torfowisku alkalicznym w pobliżu jeziora Engure.