Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Ścieżka edukacyjna w Słowińskim Parku Narodowym znów dostępna dla turystów

Jednym z elementów projektu w Polsce jest próba zmiany postrzegania torfowisk Słowińskiego Parku Narodowego i ich roli nie tylko dla lokalnej społeczności ale także w szerszym kontekście. Działania projektu, dążące do „zabagnienia” terenu Parku mogą być nieprzychylnie odbierane przez miejscową społeczność.

W tym celu zaplanowano m.in. utworzenie ścieżki edukacyjnej wykorzystującej odcinek istniejącego szlaku turystycznego Kluki – Izbica. Szlak ten przebiega obecnie terenem miejscami podmokłym i jest bardzo trudno dostępny. Tylko na kilku odcinkach w gminie Izbica szlak został zaopatrzony w pomosty drewniane umożliwiające przejście przez najbardziej podtopione punkty. Dalsze bardzo silnie podtopione miejsca utrudniające przejście, pozostawały jednak nieudostępnione. I choć podtopienia szlaku są punktowe to występują licznie. W lipcu na terenie tego szlaku stworzono zatem kilkadziesiąt 10 m drewianych modułów, które miejscami łączone w dłuższe ciągi – na nowo udostępniły szlak dla ruchu turystycznego zachowując jednocześnie jego „bagienny” charakter.

Kolejnym krokiem będzie wyposażenie szlaku w tablice informacyjno – edukacyjne.