Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Publicēta LIFE Peat Restore projekta 4. monitoringa atskaite

LIFE Peat Restore komanda katru gadu veic apjomīgus lauka darbus un veikto apsaimniekošanas pasākumu monitoringu. Atskaitē iekļauti novērojumi, kas veikti 2020. gadā – siltumnīcas efekta gāzu mērījumi, GEST metodikas rezultātā izveidotās projekta teritoriju kartes, sabiedrības informēšanas pasākumu izpildes indikatori. Mājaslapā jebkuram interesentam ir pieejamas visas četras monitoringa atskaites: pirmā, otrā, trešā un tagad arī ceturtā.