Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Rievsienu ierīkošana Engures projekta teritorijā

Lai samazinātu ūdens noplūdi pa grāvjiem, kas savieno kaļķainos zāļu purvus ar Engures ezera krastu, 2020. gada novembrī dabas parkā “Engures ezers” Lepstes lāmas apkārtnē veikti ūdens līmeņa stabilizēšanas pasākumi, divos grāvjos ievietojot plastikāta aizsprostus jeb rievsienas.

Dabas parkam “Engures ezers” 2018. gadā izstrādāts Purvu apsaimniekošanas plāns, lai plānotu mērķtiecīgu Latvijas mērogā nozīmīgo purvu biotopu apsaimniekošanu un saglabāšanu Engures ezera austrumu piekrastē (https://drive.google.com/file/d/1QkOXc9vx1Sc9-yd-WdaOAZ4Ldc0eTmEc/view). Teritorijā kaļķainie zāļu purvi, tostarp arī dižās aslapes audzes, dažādā aizaugšanas pakāpē aizņem līdz 270 hektāriem, kas ir aptuveni 24% no kopējās Latvijas kaļķaino zāļu purvu (biotopu 7210* Dižās aslapes Cladium mariscus audzes ezeros un purvos un 7230 Kaļķaini zāļu purvi kopā) platības. Dabas parka ziemeļu daļā ap Lepstes lāmu (Dienvidlāmu) un teritorijā uz austrumiem no lāmas izveidots mikroliegums kaļķainu zāļu purvu ar rūsgano melnceri aizsardzībai.

Dižā aslape Cladium mariscus. Foto: A. Priede

Engures ezera dabas parks ir cilvēka darbības veidota – ezerdobe lielās platībās ap mūsdienu ezeru atsegta, 1842. gadā izrokot un vēlāk, 1899.–1900. gadā, paplašinot Mērsraga kanālu un tādējādi pazeminot ezera līmeni par 1,5–2 metriem. Lai teritoriju nosusinātu un padarītu kaut cik izmantojamu ganībām un siena ieguvei, izrakti grāvji (līdz 90 m gari, 0,5 m dziļi un 2 m plati). Kopumā ezera austrumu piekraste apsaimniekota ekstensīvi, un tajā nav bijusi būtiska cilvēka ietekme. Tomēr ganīšana atstāja ietekmi uz kaļķaino zāļu purvu veidošanos un saglabāšanos līdz mūsdienām. Pēc ganīšanas pārtraukšanas daļa kaļķaino zāļu purvu jau aizauguši ar mežu un liela daļa turpina aizaugt.

Plastikāta aizsprostu ierīkošana Engures projekta teritorijā, par darbu veikšanu atbildīgi SIA “E Būvvadība”. Foto: K. Libauers

Aizaugšanu sekmē arī strauja ūdens aizplūšana pa grāvjiem. Teritorijā gruntsūdens līmenis papildinās gan no atmosfēras nokrišņiem, gan no virszemes ūdeņiem, kā arī no gruntsūdens līmenī no zemāk esošā ūdens horizonta. Lai stabilizētu ūdens līmeni un mazinātu grāvju ietekmi, ierīkotas divas plastikāta rievsienas. Par darbu veikšanu bija atbildīgs LIFE “Peat Restore” projekta sadarbības partneris SIA “E Būvvadība”.

Rievsienu ierīkošanas darbi uz nosusināšanas grāvjiem ir pabeigti. Foto: M. Pakalne

Būvdarbu laikā plastmasas rievsienas iedziļinātas gruntī, izmantojot maza izmēra ekskavatoru, kas sagatavoja nelielu platību būvniecības darbiem. Vispirms izrakta tranšeja līdz 0,5 m dziļumam visā topošā dambja garumā (10,2 m un 15,3 m plati). Rievsienu posmi iespiesti ar ekskavatora kausu līdz nepieciešamajam dziļumam – 1,3 m dambja malās un 1,8 m dambja vidū. Virs zemes dambja augstums ir 0,2 m ar izveidotu ūdens pārteci dambja vidusdaļā. Lai nodrošinātu rievsienu noturību pret savērpšanos un sagāzumu, vidusdaļā visi posmi savienoti ar koka dēļiem. Rievsienu augšpuse nostiprināta un savienota ar tam paredzētu plastmasas nosedzošo elementu. Mežā koku ciršanas darbi nebija nepieciešami, tikai nelielu krūmu apauguma aizvākšana, lai nodrošinātu ekskavatora piekļuvi rievsienu izbūves vietām. Apsaimniekošanas pasākumu sekmes tiks novērotas, veicot pastāvīgu hidroloģisko monitoringu.

Kaļķainais zāļu purvs ar dižo aslapi. Foto: M.Pakalne