Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Baltezera purvā aizsprosti uz grāvjiem jau uzbūvēti

LIFE Peat Restore projekta teritorijā dabas liegumā “Baltezera purvs” jau ir uzbūvēti plānotie aizsprosti uz meliorācijas grāvjiem. Dabas liegumā esošais Baltezera purvs iepriekšējos gadu desmitos ticis sagrāvjots, kad radījis degradējošu ietekmi uz purva ekosistēmu un tās dabiskajām funkcijām, tostarp ūdens un oglekļa uzkrāšanu. Lai ilgtermiņā saglabātu purvu kā dzīvu mitrāju ar tam raksturīgajām sugām un procesiem, bija nepieciešama meliorācijas ietekmes novēršana. Šajā gadījumā pilnībā novērst nosusināšanas postošo ietekmi uz purvu vairs nav iespējams, taču aizsprosti negatīvo ietekmi noteikti mazinās.

Viens no grāvjiem Baltezera purvā – vasaras beigās tas ir gandrīz sauss, taču pēc lielāka nokrišņu daudzuma un sniega kušanas tas strauji aizvada no purva tā pastāvēšanai tik nepieciešamo ūdeni. Tālumā – viens no uzbūvētajiem kūdras aizsprostiem. Foto: A.Priede.

Aizsprostu būve tika plānota un apspriesta dabas lieguma dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā, tostarp veicot rūpīgu izpēti un modelējot pārmaiņu prognozes. Šoruden, iepriekš saskaņojot ieceri ar atbildīgajām institūcijām, darbi ir paveikti dabā.

Darba process – no grāvja tuvākās apkārtnes paņemta kūdra tiek izmantota aizsprosta būvē. Pēc tam aizsprostam tiek uzliktas velēnas no purva virsas, kas paātrina aizsprostu iekļaušanos purva ainavā un uzlabo to stabilitāti. Foto: A.Priede.

Augusta beigās, izmantojot neliela izmēra tehnikas vienības, aprīkotas ar platām ķēdēm, uzbūvēti astoņi kūdras aizsprosti. Šāda veida tehnikas vienības rada nelielu spiedienu uz augsni, tādējādi tā netiek sablīvēta un citādi bojāta, radot vien īslaicīgu ietekmi. Kūdras aizsprosti uzbūvēti, turpat blakus grāvim no purva virsmas ar ekskavatora kausu savācot kūdru un sablīvējot to aizsprostu veidā grāvjos. Uz aizsprostiem salikta dzīvā purva virsas veģetācija, kas aizsprostiem ļaus jau pāris gadu laikā pilnībā “ieaugt” purva ainavā – nezinātājs, visticamāk, tos pat nepamanīs. Darbi veikti, izmantojot labāko praksi un iepriekšējos purvu atjaunošanas projektos uzkrāto pieredzi.

Paralēli plānošanas un darbu īstenošanas procesam Latvijas Universitātes eksperti veic ūdens līmeņa un veģetācijas monitoringu.

Būvdarbus veica SIA “E Būvvadība”.

Tikko uzbūvētie aizsprosti Baltezera purvā. Foto: A.Priede.

Tuvākajā laikā līdzīgi darbi notiks arī dabas liegumā “Augstroze” un dabas parkā “Engures ezers”.