Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Plinkšių durpynui suteikta galimybė vėl tapti gyvybinga pelke

Kovo pabaigoje Plinkšių durpyne (69 ha; Mažeikių r.) lankėsi VĮ Valstybinių miškų urėdijos ir šios įmonės Mažeikių regioninio padalinio bei Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atstovai. Susirinkusiems Lietuvos gamtos fondo pelkių atkūrimo grupės ekspertai pristatė Plinkšių durpyne atliktus gamtotvarkus darbus, skirtus pažeistos pelkių ekosistemos atkūrimui, gamtinių buveinių ekologinės būklės pagerinimui ir klimato kaitos švelninimui: suformuotus vandenį … Skaityti daugiau

Pradėti Plinkšių pelkės ekologinio atkūrimo darbai

Džiugu, kad prasidėjus Jungtinių Tautų paskelbtam Ekosistemų atkūrimo dešimtmečiui (2021–2030 m.) dar vienai sausinimo ir durpių kasybos pažeistai Lietuvos pelkei – Plinkšių aukštapelkei – atsivėrė galimybė atgyti. 2021 m. spalio mėn. Plinkšių durpyne (Mažeikių r.) pradėti natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo įgyvendinimo darbai. Juos inicijavo Lietuvos gamtos fondo pelkių atkūrimo grupės ekspertai, vykdydami tarptautinį Europos Sąjungos … Skaityti daugiau

Europos Komisijos ir LIFE Peat Restore projekto ekspertai susipažino su lietuviškąja Sachara ir kitomis atkuriamomis pelkėmis Lietuvoje

Rugsėjo 12–14 dienomis Lietuvoje lankėsi Europos Sąjungos LIFE programos finansuojamų projektų monitoringo (NEEMO) ekspertas dr. Jan Sliva ir tarptautinio projekto LIFE Peat Restore partneriai iš Vokietijos (Gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo sąjunga – NABU), Lenkijos (Lenkijos gamtininkų klubas – Klub Przyrodników), Latvijos (Latvijos universitetas) ir Estijos (Talino universitetas). Vizito metu buvo aplankytos keturios projekto LIFE … Skaityti daugiau

Amalvos pelkėje pradedami vandens lygio atkūrimo darbai

Prieš pat 2020-ųjų Šv. Kalėdas Amalvos pelkės pietinėje dalyje (215 ha; Žuvinto biosferos rezervato ekosistemų atkūrimo funkcinio prioriteto zona), bus pradėti vandens lygio (arba hidrologinio režimo) atkūrimo darbai, skirti sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas iš nusausinto durpyno ir sudaryti palankias sąlygas pelkėdarai bei aukštapelkės ekosistemai su jai būdingomis gamtos vertybėmis atsikurti.  2019–2020 m. VĮ … Skaityti daugiau

LIKIME NAMUOSE ir… aplankykime tarptautinę nuotraukų parodą „Atkurdami pelkes švelniname klimato kaitą“ virtualioje erdvėje – LIFE Peat Restore

Šią gamtos nuotraukų parodą parengė LIFE Peat Restore projekto ekspertų grupė iš Latvijos universiteto, glaudžiai bendradarbiaudama su kolegomis iš Estijos, Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos. Nuo 2019 m. kovo mėnesio paroda jau eksponuota įvairiose viešosiose erdvėse Latvijoje ir Vokietijoje, kol pagaliau ji pasiekė Estiją…, kur ją sustabdė dėl nelemto koronoviruso infekcijos plitimo paskelbtas karantinas. Kadangi šiuo … Skaityti daugiau

Sacharos pelkėje užbaigti gamtotvarkos darbai: atsiveria naujos galimybės atbundančiai pelkės gamtai

     „Sachara bus šlapia“ – tokią žinią skelbia projekto LIFE Peat Restore pelkių atkūrimo ekspertų grupė Lietuvoje. Prieš aštuonis dešimtmečius nusausintai ir durpių kasybai skirtai, ne kartą degusiai ir jau keturisdešimt metų apleistai 88 ha ploto Sacharos pelkei (Rokiškios r.) 2020-ųjų pavasaris žada naujų galimybių. Medžiaga publikuota savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ (2020-04-09) Sacharos pelke vel … Skaityti daugiau

Sukaupti Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos pelkių tyrimų duomenys

Nusausinti, eksploatacijos pažeisti ir apleisti durpynai tampa nuolatiniu ir gana reikšmingu šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų šaltiniu, net jei jie ir užima sąlyginai nedideles teritorijas. Natūraliose mūsų planetos pelkėse, kurios užima vos 3 procentus viso sausumos ploto, yra sukaupta net 30 procentų pasaulio anglies išteklių. Projekto „LIFE Peat Restore“ tikslas – sumažinti ŠESD emisijas … Skaityti daugiau

Biesenthaler Becken apsilankymas

Biesenthal

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimas Biesenthaler Becken vietovėje Projekto vietovėj nuo Berlyno nutolusi 60 km į pietryčius. Gamtiniame Biesenthaler Becken rezervate aptinkami trys skirtingi nusausintų pelkinių miškų masyvai. Projekto metu, blokuojant sausinimo griovius, numatoma atkurti apie 15 ha pelkinių buveinių. Iki pelkės paviršiaus pakilęs vandens lygis sudarys sąlygas aktyviai pelkėdarai ir organinės anglies kaupimuisi. … Skaityti daugiau