Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Sukaupti Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos pelkių tyrimų duomenys

Nusausinti, eksploatacijos pažeisti ir apleisti durpynai tampa nuolatiniu ir gana reikšmingu šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų šaltiniu, net jei jie ir užima sąlyginai nedideles teritorijas. Natūraliose mūsų planetos pelkėse, kurios užima vos 3 procentus viso sausumos ploto, yra sukaupta net 30 procentų pasaulio anglies išteklių. Projekto „LIFE Peat Restore“ tikslas – sumažinti ŠESD emisijas … Skaityti daugiau

Biesenthaler Becken apsilankymas

Biesenthal

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimas Biesenthaler Becken vietovėje Projekto vietovėj nuo Berlyno nutolusi 60 km į pietryčius. Gamtiniame Biesenthaler Becken rezervate aptinkami trys skirtingi nusausintų pelkinių miškų masyvai. Projekto metu, blokuojant sausinimo griovius, numatoma atkurti apie 15 ha pelkinių buveinių. Iki pelkės paviršiaus pakilęs vandens lygis sudarys sąlygas aktyviai pelkėdarai ir organinės anglies kaupimuisi. … Skaityti daugiau