Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Praca nad produkcją filmów dokumentalnych

Latem 2019 r. ELM Media, jeden z partnerów LIFE Peat Restore, aktywnie pracuje nad filmami dokumentalnymi zaplanowanymi w projekcie. Pierwsze ujęcia zostały wykonane już w 2017 roku w Polsce, a następnie na Litwie i Łotwie. Tego lata zespół ELM Media podróżuje po Łotwie, aktywnie poszukując miejsc zdjęciowych i pracując nad filmem. Większość innych partnerów projektu angażuje się w proces tworzenia filmu, proponując odpowiednie miejsca, udzielając wywiadów i demonstrując już wykonane prace związane z odbudową ekosystemów. Główni bohaterowie filmów, zarówno ludzie, jak i torfowiska, reprezentują różne kraje, wychodzą zatem poza granice państw obejmując temat torfowisk w szerszej skali. Demonstrują przykłady degradacji torfowisk i ich ochrony ze wszystkich pięciu krajów projektu.

Filmowanie dyskusji nad rozwojem torfowisk. Zdjęcie: A. Priede.

W ciągu ostatniego roku zespół projektowy aktywnie dyskutował scenariusze filmów. Ostatecznie podjęto decyzję by zamiast jednego filmu pełnometrażowego wykonać dwa krótsze. Ma to na celu dotarcie do szerszej publiczności – zarówno osób bez wiedzy i wcześniejszych doświadczeń związanych z torfowiskami jak i specjalistów oraz ekspertów od torfowisk. Jeden z filmów będzie dostarczał ogólnej wiedzy o torfowiskach i ich różnych ról w przyrodzie, w tym sekwestracji dwutlenku węgla, regulacji cyklu klimatycznego i wodnego oraz ochrony różnorodności biologicznej, a także o skutkach szkód spowodowanych przez człowieka w ekosystemach torfowisk. Film koncentrować się  będzie na torfowiskach i ich związku ze zmianami klimatycznymi zarówno poprzez pryzmat prostych ludzi jak i ekspertów z różnych dziedzin, pokazywać będzie przykłady różnych obszarów i wyjaśniał podstawowe procesy w przyrodzie. Drugi film jest skierowany głównie do tych, którzy posiadają już wiedzę na temat torfowisk i ekspertów w tej dziedzinie, koncentrując się na metodach odtwarzania torfowisk i ich potencjalnym wpływie na nie.


Zdjęcia na terenie obiektu Engure na Łotwie. Zdjęcie: A. Priede

Zdjęcia na terenie obiektu Engure na Łotwie. Zdjęcie: A. Priede
Zdjęcia na terenie zmeliorowanego torfowiska wysokiego by móc pokazać efekt wydobycia torfu  Zdjęcie: V. Kinna

Ekipa filmowa jest pełna pomysłów i energii, aby kontynuować pracę. Tego lata zdjęcia do filmu będą miały miejsce na Łotwie i w Estonii. Niedawno ekipa filmowa zakończyła pracę w obiekcie Engure i torfowiskach w okolicach Rygi (Łotwa) i obecnie z niecierpliwością czeka na sesje zdjęciowe w Estonii, a później także na Litwie i w Niemczech.